LOGO VNBET
Ni trưởng Giác Huệ (1889 – 1968)
Chùa Hoa Nghiêm – Huế

Sư bà Giác Huệ, thế danh Trương Như Thị Tịnh, sinh ngày 07.04.1889 nguyên quán làng Hiền Lương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy y với Hòa thượng Hải Thiệu chùa Từ Hiếu và được Hòa thượng cho Pháp danh là Thanh Y. Trương Như Thị Tịnh là con gái của Hiền lương hầu Trương Như Cương.
Lúc bà được 15 tuổi (1904), làm lễ thành hôn với Hồng tử Bửu Đảo, con của vua Đồng Khánh. Sau một thời gian Bà xin Phụng hóa Công Bửu Đảo cho bà xuất gia đầu Phật và được chấp thuận.
Năm 1913, Bà lên chùa Tây Thiên trình bày nguyện vọng muốn xuất gia và được tổ Tây Thiên cho Pháp tự là Giác Huệ.
Năm 1916, Bà về xã Thuỷ Dương mua đất ở chân núi Độn Sầm, lập thảo am gọi là Hoa Nghiêm Các. Từ đó Ni trưởng đã hành trì tu tập tại Hoa Nghiêm Các và y chỉ vào sư cụ chùa sư nữ Diệu Viên.

* Trang 597 *
device

Năm 1962, vì đã lớn tuổi, nên Ni trưởng xin lên tu tập với Ni chúng chùa Diệu Viên (lúc đó Ni trưởng đã 70 tuổi) và được sư cụ chùa Diệu Viên chấp thuận, đồng thời đã cho 2 vị ni là Ni trưởng Thích Nữ Chơn Viên và Ni trưởng Thích Nữ Chơn Tịnh về kế thế chăm sóc Hoa Nghiêm Các để khỏi bị mai một.
Ngày 25.05.năm Mậu Thân (20.06.1968) Ni trưởng đã an nhiên thị tịch và được đưa về nhập tháp tại khuôn viên Hoa Nghiêm Các mà hiện nay gọi là chùa Hoa Nghiêm. Ni trưởng thọ 79 tuổi và 55 năm ở trong đạo.
 
 
*

 

* Trang 598 *
device

 
Chư Tôn Thiện Đức & Cư Sĩ Hữu Công Phật Giáo Thuận Hóa - Tập 1