LOGO VNBET

Chuyện Bách Dụ

Lời Tựa

Chuyện 1 Người Ngu Ăn Muối

Chuyện 2 Chứa Sữa Trong Bụng Bò

Chuyện 3 Ôm Đầu Chịu Trận

Chuyện 4 Đáng Đời Vợ Ngu Giả Chết

Chuyện 5 Chết Khát Bên Sông

Chuyện 6 Giết Con Thành Gánh

Chuyện 7 Dua Nịnh Trục Lợi

Chuyện 8 Lí Luận Của Kẻ Trộm

Chuyện 9 Hăng Quá Hoá Dở

Chuyện 10 Xây Lâu Đài Trên Hư Không

Chuyện 11 Quạt Mật Cho Mau Nguội

Chuyện 12 Nghe Lỗi Liền Nổi Giận

Chuyện 13 Giết Con Cầu Danh

Chuyện 14 Giết Người Dẫn Đường Tế Thần

Chuyện 15 Bé Vừa Sinh Mà Muốn Lớn Ngay

Chuyện 16 Lấy Nước Mía Tưới Cây Mía

Chuyện 17 Tham Việc Nhỏ Mà Bỏ Việc Lớn

Chuyện 18 Mài Dao Trên Lầu

Chuyện 19 Khắc Dấu Dưới Nước

Chuyện 20 Cắt Mười Cân Đền Một Trăm Cân

Chuyện 21 Giết Con Cầu Con

Chuyện 22 Đốt Trầm Hương

Chuyện 23 Tấm Lụa Bọc Chăn Rách

Chuyện 24 Đem Rang Hạt Giống

Chuyện 25 Hi Vọng Tan Theo Mây Khói

Chuyện 26 Làm Theo Nhà Vua

Chuyện 27 Bắt Chước Thầy Thuốc Trị Vết Thương

Chuyện 28 Tai Hại Làm Vợ Đẹp

Chuyện 29 Gã Nghèo Đốt Y Phục

Chuyện 30 Tham Cái Nhỏ Bỏ Cái Lớn

Chuyện 31 Con Lừa Đập Đồ Sứ

Chuyện 32 Gã Bán Vải Trộm Vàng

Chuyện 33 Vua Ra Lệnh Đốn Cây Hái Trái

Chuyện 34 Rút Ngắn Đoạn Đường Gánh Nước

Chuyện 35 Bóng Người Trong Gương Báu

Chuyện 36 Vì Tham Mà Móc Mắt Tiên Nhân

Chuyện 37 Giết Oan Đàn Trâu

Chuyện 38 Mong Nước Đừng Chảy

Chuyện 39 Uổng Phí Bột Gạo

Chuyện 40 Thầy Thuốc Thành Thật

Chuyện 41 Ngư Ông Được Lợi

Chuyện 42 Dùng Hàng Hoá Trùm Da Lạc Đà

Chuyện 43 Gã Điêu Khắc Ngu Xuẩn

Chuyện 44 Ăn No Cái Bánh Thứ Bảy

Chuyện 45 Đầy Tớ Giữ Của

Chuyện 46 Chúa Đảng Thú Tội

Chuyện 47 Vì Chiều Vợ Mà Mang Họa

Chuyện 48 Nhẫn Được Mình An Vui

Chuyện 49 Không Trả Lời Thẳng Câu Hỏi

Chuyện 50 Lang Băm Trị Lưng Gù

Chuyện 51 Năm Anh Em Sai Một Tớ Gái

Chuyện 52 Thanh Sắc Như Huyễn

Chuyện 53 Ganh Tị

Chuyện 54 Con Rắn Tranh Công

Chuyện 55 Cạo Râu Cho Vua

Chuyện 56 Đền Ơn Không Có Lễ Vật

Chuyện 57 Giờ Phút Sai Lầm

Chuyện 58 Công Bằng Ngu Xuẩn

Chuyện 59 Thích Xem Nặn Đồ Gốm

Chuyện 60 Bóng Vàng In Đáy Nước

Chuyện 61 Tranh Nhau Tạo Người

Chuyện 62 Bệnh Nan Y Muốn Chữa Khỏi Liền

Chuyện 63 Lấy Giả Làm Thật

Chuyện 64 Sinh Tâm Nghi Ngờ Bị Ma Ám

Chuyện 65 Chuyển Họa Thành Phúc

Chuyện 66 Đơm Hoa Mà Không Kết Trái

Chuyện 67 Vợ Chồng Giành Ăn

Chuyện 68 Hận Thù Khó Quên

Chuyện 69 Tính Xấu Khó Sửa

Chuyện 70 Nếm Thử Hết Trái Cây

Chuyện 71 Hai Bà Vợ Làm Khổ

Chuyện 72 Che Giấu Sai Lầm

Chuyện 73 Anh Hùng Giả Chết

Chuyện 74 Giả Làm Trang Nghiêm

Chuyện 75 Sai Một Li Đi Một Dặm

Chuyện 76 Si Mê Công Chúa

Chuyện 77 Uống Nhầm Nước Tiểu Con Lừa

Chuyện 78 Uổng Công Đi Và Về

Chuyện 79 Công Tử Bưng Bàn Ghế

Chuyện 80 Dùng Phương Pháp Đảo Lộn

Chuyện 81 Trút Giận Sang Người Khác

Chuyện 82 Người Rừng Gieo Lúa

Chuyện 83 Mạnh Hiếp Yếu

Chuyện 84 Nguyệt Thực Đánh Chó

Chuyện 85 Đau Khổ Vì Bệnh Mắt

Chuyện 86 Tham Lợi Nhỏ Sai Lầm Việc Lớn

Chuyện 87 Kẻ Cướp Có Nghĩa

Chuyện 98 Con Rùa Thông Minh

Chuyện 99 Nhặt Được Vàng Lại Bị Đoạt

Chuyện 100 Tham Cái Nhỏ Bỏ Cái Lớn

Chuyện Bách Dụ