LOGO VNBET

NỘI DUNG
 
Nghi thức khai kinh.......................................................... 5
PHẦN DỊCH ÂM........................................................... 12
PHẦN DỊCH NGHĨA
Sắc chỉ của vua Đường Thái Tông.......................... 27
Phần Chánh tông...................................................... 30
Phần Lưu thông........................................................ 49

* Trang 51 *
device

 
Di Giáo Kinh [ Kinh Lời Dạy Cuối Cùng]