LOGO VNBET

KINH
BI HOA

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

NGUYỄN MINH TIẾN
Dịch và chú giải
NGUYỄN MINH HIỂN
Hiệu đính Hán văn
 

KINH
BI HOA

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

BẮC LƯƠNG THIÊN TRÚC TAM TẠNG PHÁP SƯ ĐÀM VÔ SẤM DỊCH TỪ
PHẠN NGỮNHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

LỜI NÓI ĐẦU

Kinh Bi Hoa là một trong những bản kinh được rất nhiều người biết đến, nhưng lại ít ai có duyên may được đọc trọn bộ kinh. Sở sĩ như thế là vì kinh này được trích dẫn và nhắc đến trong rất nhiều kinh luận khác, nhưng nguyên bản Hán văn lại thuộc vào loại hiếm gặp. Chính vì vậy mà rất ít người hiểu được trọn vẹn về bảnkinh này.
Nhiều người cho rằng kinh này thuộc Tịnh độ tông. Tuy nhiên, ngồi việc đề cập đến nhân duyên tiền thân của đức Phật A-di-đà - cùng với rất nhiều vị Phật và Bồ Tát khác nữa - thì kinh này tuyệt nhiên không có phần nào chỉ dạy hay khuyến khích pháp môn Tịnh độ. Một phần lớn nội dung kinh đề cập đến pháp Bố thí trong tinh thần Đại thừa, nhưng điều đó đã được sử dụng như một phương tiện để hiển bày tâm đại bi của Bồ Tát - và Bồ Tát ở đây chính là một tiền thân của đức Phật Thích-ca. Và chính vì thế mà kinh này có tên là Đại Bi Liên Hoa - được gọi tắt thành kinh Bi Hoa.
Khi chuyển dịch kinh này sang Việt ngữ, chúng tôi chỉ mong sao có thể giúp cho những ai không có điều kiện đọc trực tiếp nguyên bản Hán văn cũng được thấm nhuần những lời dạy của Phật. Nếu có bất cứ ai nhờ đọc tụng kinh này mà được phần lợi ích thì đó chính là tâm nguyện duy nhất của chúng tôi khi thực hiện công việc này. Dù đã hết sức thận trọng trong công việc nhưng chắc chắn cũng không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót, kính mong các bậc cao minh rộng lòng chỉ giáo.

                      NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN

* Trang 5 *
device

 
Kinh Bi Hoa