LOGO VNBET
KINH DUY - MA - CẬT

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

ĐOÀN TRUNG CÒN
NGUYỄN MINH TIẾN
dịch và chú giảiKINH
DUY - MA- CẬTNHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

LỜI NÓI ĐẦU

Kinh Duy-ma-cật là một trong những bộ kinh được phổ biến khá rộng rãi trong giới học Phật, nhất là Phật giáo Đại thừa. Điều này một phần lớn cũng nhờ công lao của các vị tiền bối đã sớm chuyển dịch và giới thiệu kinh này bằng tiếng Việt. Trong số những người làm việc này từ rất sớm, phải nhắc đến cố học giả Đoàn Trung Còn.
Gần đây, trong nỗ lực bảo tồn và phát huy những công trình của người đi trước, chúng tôi đã lần lượt hiệu đính và bổ sung, sữa chữa hoàn thiện nhiều công trình trước đây của học giả Đoàn Trung Còn, trong số đó có kinh Duy-ma-cật đã được dịch lại trên cơ sở tham khảo bản dịch cũ và bổ sung các chú giải, đồng thời giới thiệu cả nguyên tác Hán văn để phục vụ mục đích tham khảo.
Nhằm phục vụ một số đông độc giả không có nhu cầu sử dụng bản Hán văn nên chúng tôi giới thiệu bản in lần này, chỉ in riêng bản dịch tiếng Việt và phần chú giải, hy vọng sẽ góp phần giúp cho nhiều người có thể dễ dàng tìm đọc hơn.

 
NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN

* Trang 5 *
device

* Trang 6 *
device

 
Kinh Duy-Ma-Cật