LOGO VNBET


CHƯƠNG NĂM
TƯƠNG ƯNG SÀMANDAKA
§ I. NIẾT-BÀN (S.iv,261)
1) Một thời Tôn giả Sàriputta ở giữa dân chúng Vajji, trên bờ sông Hằng, tại Ukkavelà.
2) Rồi du sĩ Sàmandaka đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi một bên, du sĩ Sàmandaka thưa với Tôn giả Sàriputta:
– “Niết-bàn, Niết-bàn”, này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là Niết-bàn? (Giống như kinh trước, Chương Bốn I, từ số 3 đến số 6.)

* Trang 417 *
device

§ II-XV.(S.iv,262)
(Giống như trong Chương Bốn số 2-15, với những thay đổi cần thiết).
§ XVI. KHÓ LÀM (S.iv,262)
(Giống như Chương Bốn số 16)

* Trang 418 *
device

 
Kinh Tương Ưng 4 Thiên Sáu Xứ