LOGO VNBET
THÍCH MINH CHÂU
 
 
 
 
 
NHỮNG NGÀY
NHỮNG LỜI DẠY
CUỐI CÙNG
CỦA ĐỨC PHẬT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO -2003

* Trang 1 *
device


* Trang 2 *
device

Đôi lời kính thưa
(nhân dịp tái bản)
 
            “Những ngày và những lời dạy cuối cùng của đức Phật”  được xuất bản năm 1967, là bản dịch kinh Đại Bát Niết-bàn (Maha Parinibbanasutta) thuộc Trường bộ kinh (Digha Nikaya). Bấy giờ Hòa thượng thượng Minh hạ Châu là Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh và đang chuyển dịch 5 bộ Nikaya từ Pali sang tiếng Việt. Đây là bản kinh quan trọng đối với hầu hết Tăng Ni và Phật tử, thể hiện trí tuệ, từ bi của đức Phật, ghi lại hình ảnh của Ngài với những lời dạy và nhắn nhủ chân thiết nhất cho các đệ tử xuất gia và tại gia trước khi Ngài nhập Đại Niết-bàn; do đó Hòa thượng thường trích dẫn kinh này mỗi khi thuyết pháp, và đặc biệt, trích riêng kinh này làm tài liệu cho sinh viên Phật khoa, Văn khoa, Khoa học xã hội, Phân khoa Giáo dục và các vị Giáo sư tham khảo.
            Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hòa thượng, Ban Đại Trùng tu Thiền viện Vạn Hanh, sau gần 2 năm nỗ lực, đã gần hoàn tất nhiệm vụ của mình đối với chư Tôn đức Tăng Ni, quí Phật tử và thân hữu Vạn Hạnh trong việc tái thiết Thiền viện Vạn Hạnh theo phong cách chùa cổ mang đậm nét truyền thống Á động. Ban Đại trùng tu đã đệ trình lên Hòa thượng dự

* Trang 3 *
device

kiến Phật sự sắp tới và được Hòa thượng hoan hỷ định ngay an vị Phật tại ngôi Chánh điện mới là ngày mồng 8 tháng chạp năm Quí Mùi (2003), mở đầu mùa Phật Thành đạo Phật lịch 2547. Hòa thượng cũng cho phép chúng tôi tái bản cuốn “Những ngày và những lời dạy cuối cùng của đức Phật” này để gởi đến chư vị khách quí, chư Tăng Ni Phật tử đến tham dự buổi lễ nói trên, như là một kỷ niệm, đồng thời cũng là một mong ước của Hòa thượng sao cho hình ảnh những lời dạy thiết yếu cuối cùng của đức Phật đến cùng mọi người. Đó là lý do chúng tôi tái bản cuốn sách này.
         
                                                                           Trân trọng
                                                   Phật lịch 2547, Thành phố Hồ Chí Minh
                                                        Trọng Đông Quí Mùi (14/11/2003)
            BAN ĐẠI TRÙNG TU THIỀN VIỆN VẠN HẠNH

* Trang 4 *
device

 
Những Ngày Những Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật