LOGO VNBET
phần khí chất từ bi, an lành; cũng như công đức niệm Phật thực không thể nghĩ bàn, có thể khích lệ người phát tâm từ bi và thay đổi nhân quả xấu ác cả hai bên.
Giả như vì danh lợi phá giới, đối diện cái chết, học vị hỏi có tác dụng gì?
Giả sử anh bạn học của tôi lúc đó vì muốn có được học vị Thạc sĩ mà che lấp mất từ bi, phá giới giết chuột để làm thí nghiệm, e rằng sau đó sẽ không có được nhân duyên thù thắng được cứu chữa khỏi bệnh. Chúng ta thử suy nghĩ, nếu bệnh ung thư máu của anh phát triển giống như những bệnh nhân bình thường khác, đối diện trước cái chết, học vị cao học, tiến sĩ của anh, hỏi có tác dụng gì?
Không nỡ chúng sinh khổ
Không nỡ Thánh giáo suy
Do nhân duyên như vậy
Phát khởi tâm đại bi.
Sức mạnh của tâm hoan hỉ.
Tôi từng gặp qua một bệnh nhân ung thư, chỉ là một bé gái học sinh trung học cấp II. Em sinh ra không bao lâu liền bị phát hiện

* Trang 98 *
device

 
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư