LOGO VNBET
dùng Linh và Mõ nhỏ vậy. Nhưng thị hiếu và sở thích của mỗi người đều không giống nhau, cho nên việc này nên hỏi trước người bệnh một cách tường tận, họ thích dùng và nghe loại âm thanh nào, sau đó thử cho họ nghe, nếu có chỗ nào không phù hợp, thì tùy theo thời gian địa điểm mà cải biến vậy, không được cố chấp bảo thủ ý kiến của mình.
III – LÂM CHUNG SAU MỘT NGÀY.
Người sau khi đã chết, việc cốt yếu cần nhất là không được di động, tuy thân thể của người chết dính đầy phân nhơ nước tiểu, đờm dãi máu me, các chất uế bẩn, cũng không được rửa ráy quét dọn lau chùi vệ sinh v.v…, cần phải trải qua tám giờ sau mới có thể tắm rửa thân thể, thay mặc quần áo mới. Tất cả mọi người chúng ta đều không chú ý đến việc này, không cho nó là quan trọng. Cho nên tôi chỉ khuyên tất cả chúng ta, nương vào việc này mà cẩn thận hành động khi trong gia đình quyến thuộc nhà mình có người mệnh chung.
Trước và sau khi mệnh chung, người nhà nhất thiết không được khóc than kêu gào, vì khóc lóc thì có lợi ích gì. Nên vì người mất mà giúp họ trợ niệm xưng tán danh hiệu đức Phật A Di Đà, khiến cho người mất

* Trang 67 *
device

thực có lợi ích. Nếu chúng ta không cầm được đau thương phiền muộn muốn khóc để bày tỏ tình cảm của mình, thì hãy đợi sau tám tiếng đồng hồ rồi hãy khóc, hoặc là chạy đi nơi xa đừng để người chết nghe được mà khóc thì vô ngại.
Nếu nói sau khi sờ trên đỉnh đầu thấy ấm, tuy là có căn cứ, nhưng cũng không được cố chấp. Những ngày bình thường tín nguyện chân thực thiết tha, đến khi mệnh chung chính niệm phân minh, thì có thể chứng minh người này đã được vãng sinh.
Sau khi mệnh chung, trợ niệm đã xong, ra ngoài phải khóa cửa phòng lại, đề phòng người khác vào phòng, va chạm đến thân thể của người mất, nhớ là phải sau tám tiếng đồng hồ mới được tắm rửa thay quần áo. Nếu trong tám tiếng đồng hồ mà chúng ta chuyển hoặc di động, người chết tuy không nói được, nhưng cũng cảm thấy đau khổ.
Sau tám tiếng mà chúng ta thay quần áo, nếu các khớp tay chân cứng ra rồi, không thể chuyển động được, thì nên dùng nước nóng lau rửa, lại dùng khăn mặt ngâm nước nóng rồi quấn vào các khớp, không lâu các khớp liền có thể hoạt động như người sống vậy.
Tẩm liệm quần áo nên dùng quần áo cũ của người

* Trang 68 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người