LOGO VNBET
IX – NẾU HỎA TÁNG THÌ NÊN SAU BẨY NGÀY HÃY CỬ HÀNH.
Nếu là Hỏa Táng thì có mùa hè mùa đông khác nhau, nếu mùa lạnh thì trong vòng bẩy ngày xác chết cũng chưa biến sắc, nếu như chưa đủ bẩy ngày mà đem đi hỏa táng: một là vẫn sợ linh hồn vẫn chưa rời khỏi thể xác, hai là phòng khi có khả năng người chết sống lại. Cho nên cần phải sau bẩy ngày, tốt nhất là sau hai tuần, mới cử hành lễ hỏa táng; thời tiết nóng bức cơ thể nhanh hủy hoại, dễ phát sinh hôi thối, thì có thể hỏa táng trước một hai ngày. Nếu cứ như phong tục phổ thông của nước ta, thì sau khi tắt hơi một hai ngày liền lập tức tiến hành hỏa táng, đó là việc đầy nguy hiểm và tàn nhẫn, nên phải thận trọng. Người xưa có nói “Thần thức người mất tồn tại trong vòng hai mươi mốt ngày” lời nói này là chỉ trường hợp đặc biệt, nhưng cũng đủ để cho chúng ta cảnh giác.
X – DI CHÚC DẶN DÒ CHÁU CON.
Trong một gia đình, mình là người gia trưởng, là bậc đáng tôn quý, cho nên việc hậu sự của chính bản thân mình, mỗi khi bàn luận dặn dò di chúc thì không thể nói là không tốt lành được. Có nhiều người sợ mỗi

* Trang 49 *
device

khi nói đến việc sau khi mình chết, nên làm và xử lý thế nào cho con cháu nghe, cho rằng đó là việc làm chẳng lành, nếu con cháu có hỏi, thì lại cho rằng chúng nó trù rủa cho mình mau chết v.v …, cho nên mỗi người chúng ta đều kiêng kỵ không có bàn nói về chuyện đó. Chúng ta lại không hiểu rằng, đã sinh làm con người trên cuộc đời này, thì không ai là không tránh khỏi cái chết. “Sinh – lão – bệnh – tử là lẽ thường nhiên”, do đó những vấn đề lớn có lợi hay tổn hại liên quan mật thiết đến bản thân chúng ta, diễn ra trước và sau khi lâm chung, thì người người đều không nên không biết, trong một gia đình những người con lớn cần phải có sự hiểu biết về vấn đề này. Thời gian trôi đi rất nhanh, đặc biệt là người già nhân khi cơ thể còn khỏe mạnh, trí lực còn minh mẫn, nên đem quyển sách này cho mọi người cùng tham khảo, sau đó hãy quyết định dặn dò di chúc lại những ý chỉ của bản thân, phân tích căn dặn một cách rõ ràng, đó là thượng sách. Có nhiều người tuổi đã xế chiều, đối với vấn đề này có khả năng không quan tâm cho lắm, nhưng đến lúc già nếu không đem những chủ trương của mình căn dặn cháu con gia đình, thì khi đến lúc lâm chung trong tâm trí thì rõ ràng minh bạch, có lời muốn nói muốn

* Trang 50 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người