LOGO VNBET
PHẦN I
VIỆC LỚN NHẤT CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI


 
I – DUYÊN KHỞI
Mỗi chúng ta đều ngộ nhận rằng, khi người bệnh ngừng hô hấp thì tức là chết, việc ngộ nhận đó khiến cho người bệnh phải chịu sự đau đớn về thể xác lẫn tâm thức rất là lớn. Kỳ thực sau khi người bệnh ngừng hô hấp, thì linh hồn của họ (trong Phật học gọi là Thần Thức) vẫn chưa ra ngoài thể xác, mà vẫn còn tri giác ở trong trạng thái hôn mê, đó là những giấy phút đau đớn, hoảng loạn, mờ mịt, bất tỉnh của người bệnh. Vì đó mà kẻ hèn này xin mạo muội dịch quyển sách này mong giới thiệu với các bạn đọc, để có những kiến thức nhận biết trước và sau khi lâm chung của người bệnh. Nhân đây kẻ hèn cũng xin kêu gọi tất cả mọi người, mọi giới trong xã hội nên chú trọng “Việc lớn nhất cuối

* Trang 9 *
device

cùng của đời người”, tất cả chúng ta đều nên suy nghĩ, vì người bệnh trước khi lâm chung mà làm những việc có ích cho họ, khiến họ ra đi được thanh thản nhẹ nhàng, linh hồn họ được đi về những cảnh giới tốt lành. Vì trong lúc lâm chung đó, trước mắt người chết là con đường giải thoát, hay nghiệp duyên ràng buộc, thăng lên hay đọa xuống của người chết, đều dựa vào sự trợ duyên của mỗi chúng ta. Vì thế tất cả mọi người hãy nên thận trọng!
 
Phật ở đâu xa Phật ở lòng
Cõi lòng thanh tịnh tợ hư không
Mùi hương phảng phất sen thơm ngát
Át cả bùn nhơ chốn bụi hồng.

* Trang 10 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người