LOGO VNBET
PHẦN IV
NGHỆ THUẬT CỦA VIỆC CHẾT
1 – CÁC SỰ VIỆC CẦN CHÚ Ý KHI LÂM CHUNG.
Bản thân không được kêu gào khóc la, ngược lại phải an ủi vong linh, xử lý hết các việc sau khi người bệnh chết để lại, hoặc chưa làm xong, để tránh cho người sau khi mất đi còn day dứt, lo lắng, nuối tiếc, chấp trước các việc ở thế gian.
Sau khi tắt hơi thở, trong vòng từ tám tiếng cho đến mười hai tiếng tuyệt đối không được động đến người mất, lại cũng không được sờ mó, thăm dò người chết xem chỗ nào lạnh chỗ nào còn nóng, sợ là làm chướng ngại đến sự vãng sinh của người chết.
Những người xấu, bất đồng quan điểm, kẻ thù của người chết, oan gia trái chủ, v.v.., những người này tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt người chết khi họ sắp sửa ra đi, sợ là người chết nhìn thấy họ liền khởi tâm sân hận, đọa vào ba đường ác.

* Trang 118 *
device

2 – XỬ LÝ MỘT CÁCH THÍCH ĐÁNG KHI LÂM CHUNG.
Người bệnh khi chữa trị không còn công hiệu, thì liền lập tức xin về nhà, chuẩn bị trợ niệm.
“Ta thấy người khác chết
Trong lòng nóng xót xa
Chẳng phải xót kẻ mất
Vì sẽ đến phiên ta.”
Bảo thủ những quan niệm sai lầm, làm ảnh hưởng đến người chết, ví dụ như vội vàng thay quần áo, chuyển động tư thế, nắn vuốt tay chân, v.v..., trừ khi người bệnh vẫn còn một chút hơi thở, thần thức tỉnh táo, thì có thể làm được.
Nhất thiết không được, người bệnh vừa mới dứt hơi xong, liền đưa vào nhà đông lạnh để bảo quản, như thế làm cho thần thức người mất rất là đau khổ.
Chú ý: Mắt không còn thần, mạch đập dừng hết, toàn thân giá lạnh, lúc đó mới đích thực là chết.
3 – CÁC HẠNG MỤC KHI TRỢ NIỆM.
Ngài Ấn Quang Đại Sư có dạy: Khi trợ niệm không được dùng mõ, chỉ dùng một cái linh nhỏ thôi, vì mõ âm trầm trược khó đi vào linh thức của người

* Trang 119 *
device

mất, âm thanh của linh nghe được dễ dàng, cho nên đại sư khuyên chúng ta nên dùng ‘Linh’ là vì vậy.
Không nên lễ tán xướng tụng, ngâm nga kinh kệ và sáu chữ hồng danh đức Phật, nhanh quá hay chậm quá, lại cũng không được vui sướng mà niệm hay sân hận mà niệm. Chỉ nên niệm bốn chữ A Di Đà Phật là đủ rồi .
Tuyệt đối không được dùng băng đĩa, hay chíp Niệm Phật để trợ niệm, mà không có người bên cạnh, vì băng đĩa hay chíp là những thứ phát ra âm thanh không có cảm tình.
Lại cũng không được lắp tai nghe vào tai của người bệnh sắp sửa ra đi.
Nếu là trợ niệm ở trong chùa thì có thể dùng âm thanh lớn để thu nhiếp chính niệm.
Trong trường hợp đặc thù của người bệnh, khi người bệnh chuẩn bị lâm chung, thần thức điên đảo, kêu gào dãy dụa, thì phải dùng mõ niệm chú vãng sinh 108 lần, có thể khiến cho những hiện tượng trên dừng hẳn, sau đó lại tiếp tục trợ niệm như cũ.
Khi trợ niệm không được khóc, nước mắt không được để rơi trên thân thể người mất (để miễn cho người mất lưu luyến tình cảm, chấp trước người thân mà không nhắm mắt đi được).

* Trang 120 *
device

4 – LÀM SAO ĐỂ CHO VONG LINH ĐƯỢC LỢI ÍCH.
Trong sách An Lạc Diệu Bảo có nói: Nếu chúng ta trì 108 biến “Tỳ Lư Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân ngôn” vào cát “ Kim quang minh” rồi rải lên thân thể người mất thì rất có lợi ích.
Om a mo gha vai ro ca na ma hā pro, ma ni pa dme jvā la pra va rda ya hūm!
Áo vãng sinh hay còn gọi là áo lục phù.
Châu luấn (phù chú) của Mật tông.
5 – PHƯƠNG PHÁP DÙNG CÁT KIM QUANG MINH.
Bất luận người chết được bao lâu, hay vẫn chưa đi đầu thai, thì dùng cát này đều có hiệu nghiệm cả.
Người bệnh khi còn nằm ở trên giường bệnh, đem cát bỏ vào trong túi áo, thì chúng ác quỷ âm giới không đến gần.
5.1- CÁCH DÙNG CÁT CHO NGƯỜI CHÔN.
Khi chưa thay quần áo thì rải một chút khắp bên trên, khi thay rồi cũng rải một chút.
Nếu chưa đậy nắp quan tài, thì rải một chút ở phía đầu.

* Trang 121 *
device

Đậy nắp quan tài rồi, thì dùng keo dán bôi đều trên bề mặt quan tài, sau đó rải một chút trên bề mặt quan tài, sao cho cát dính vào keo, di chuyển không rơi xuống mất.
Nếu đã chôn, thì rắc ở trên phần mộ, lấy đầu làm trung tâm rắc nhiều hơn.
Khi sang cát nhặt xương, đợi khi xếp xong xương thì rắc một chút vào bốn xung quanh là được.
Chú ý: Khi rắc cát này vừa rắc vừa niệm Phật hay trì chú vãng sinh rất có hiệu nghiệm trợ lực cho người mất.
5.2- CÁCH DÙNG CÁT CHO NGƯỜI HỎA TÁNG.
Khi chưa thay quần áo thì rải một chút khắp bên trên, khi thay rồi cũng rải một chút.
Khi hỏa hóa xong, đợi khi nhặt xương cho vào bình thì rắc một chút vào bốn xung quanh là được.
Chú ý: Khi rắc cát này vừa rắc vừa niệm Phật hay trì chú vãng sinh rất có hiệu nghiệm trợ lực cho người mất.
6 – PHƯƠNG PHÁP DÙNG ÁO VÃNG SINH.
Áo vãng sinh hay còn gọi là áo Đà La Ni, hay còn gọi là áo lục phù. Phương pháp sử dụng như sau:

* Trang 122 *
device

Người bệnh chuẩn bị hấp hối, chưa vội thay y phục, lấy áo này phủ nhẹ lên thân người mất, sau đó trợ niệm từ tám đến mười hai tiếng xong, rồi mới tắm rửa thay quần áo. Khi tắm rửa thay quần áo thì nhấc áo để sang một bên, tắm rửa thay quần áo xong lại phủ lên như cũ.
Khi tẩm liệm, làm lễ nhập quan, thì tốt nhất lấy áo ra phủ ra ngoài quan tài, còn không thì cứ cho vào bên trong phủ lên trên người mất cũng được (để người mất xuống đất, lấy vải liệm quấn lại, sau đó mới đưa áo này phủ ra ngoài cùng).
Khi hỏa hóa, nếu áo này phủ ở bên ngoài quan tài thì ta thu lại, còn để ở bên trong thì cứ để nguyên hỏa hóa luôn. Sau khi hóa đem áo này bọc nấy cốt cho vào trong hũ, nếu hũ nhỏ thì có thể gấp nhỏ lại để ở trên đỉnh hũ, trong ngoài được cả.
Vì áo này có in thần chú của Phật tốt nhất là không nên đốt đi, nếu đốt đi rồi, thì nên mua một cái khác để bọc cốt hay hũ tro là tốt nhất. Còn như người đem đi chôn thì cứ để như vậy mà chôn không có sao cả.
7 – PHÙ CHÚ ĐỂ Ở NGỰC.
Phép này là ở Vô Thượng Mật Bộ hay còn gọi là Mật Tông, bạt độ thiên đạo chúng sinh Đà La Ni (phép

* Trang 123 *
device

này chỉ có thể dẫn dắt chúng sinh được sinh về cõi trời mà thôi), công đức uy thần không thể nghĩ bàn. Tất cả thân bằng quyến thuộc của người mới mất và hết thảy vong linh, nếu gia trì chú này xong rồi để ở trên ngực, nhất định sẽ được tiêu trừ tội chướng, lìa khỏi khổ nạn, ra khỏi sáu đường, sinh về thiên giới thậm chí có thể vãng sinh Tây Phương.
8 – LÀM THẤT THẤT LAI TUẦN NHƯ THẾ NÀO?
Đó là cứ mỗi bẩy ngày, mời chư tăng hay quý Phật tử vì người mất mà đọc tụng các kinh điển đại thừa như Địa Tạng, Thủy Sám, Mục Liên Sám, Lương Hoàng Sám, Di Đà, Vu Lan, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, v.v…, làm bẩy lần như vậy để hồi hướng cho vong linh. Chân linh nếu không có nội lực tu hành, thì chìm nổi không có nhất định, vì thế mà vì người mất làm nhiều việc thiện tu nhiều công đức để hồi hướng cho vong linh.
9 – LÀM SAO ĐỂ GIÚP CHO VONG LINH ĐƯỢC LỢI ÍCH.
Khi trong gia đình có người thân ra đi, thì những người thân của họ tốt nhất là nên ăn chay tránh

* Trang 124 *
device

việc giết hại, nếu không được thì cũng nên ăn thứ “Tam tịnh nhục”, đó là ba thứ thịt thanh tịnh, không nghe, không thấy, không biết. Nếu chúng ta sát sinh mà ăn thì tất cả các tội nghiệp người mất phải thay chúng ta chịu đựng hết.
Trong vòng bốn mươi chín ngày, toàn thể gia đình nên ăn chay, vì ăn chay có được nhiều lợi ích.
10 – CHÚ THÍCH.
10.1- Đỉnh Thánh nhỡn thăng thiên
Nhân tâm Ngã Quỷ phục
Bàng Sinh tất cái ly
Địa Ngục khước bản xuất.
Trong Duy Thức học có nói, từ lúc người bệnh trút hơi thở cuối cùng, trải qua tám tiếng đồng hồ, nếu kiểm tra thấy đỉnh đầu của người chết vẫn còn nóng, thì họ muốn báo hiệu cho chúng ta biết, họ đã vãng sinh về cõi Tây Phương. Nếu ở hai con mắt vẫn còn nóng, đó là người mất vẫn còn chấp trước ngũ dục thế gian, nên người này sẽ sinh về cõi trời. Còn tim miệng và tay đều lạnh cả, chỉ còn lại chỗ bụng là còn hơi ấm thì người mất sẽ thác sinh vào làm Ngã Quỷ. Nhưng sờ lên đầu gối nếu vẫn thấy còn hơi ấm, thì đầu thai làm

* Trang 125 *
device

Súc sinh, gan bàn chân còn nóng, đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng .
10.2- Người đại thiện hay đại ác thì hai loại người này không có thân Trung Ấm. Tại sao lại nói vậy? Vì người cực thiện sau khi chết đi, ngay lập tức đầu thai vào cảnh giới tốt lành, còn người cực ác sau khi chết đi lập tức đọa Địa Ngục.
10.3- Tại sao con người chúng ta lại bị luân hồi lưu chuyển trong sáu đường, mà không ra được? Bởi vì khả năng của con người không vượt được Không Gian vô tận và Thời Gian vô cùng.
10.4- Những điều ghi chú ở trên, chúng ta nên nhớ kỹ để tiện cho việc xử lý, để làm lợi ích cho vong linh người thân của mình.

* Trang 126 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người