LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                         TẬP 101                          BỘ TỲ ĐÀM
                            XIII

                  
                       SỐ 1562

               (QUYỂN 31 80)       HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
    LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 935 *
device

* Trang 936 *
device

                                                             Lời Giới Thiệu

Ngày nay, có thể nói, đại đa số Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đều nhận thấy, một bộ Đại Tạng kinh bằng chữ Việt là nhu cầu hết sức bức thiết, vì hai lý do:
Thứ nhất, hầu hết các nước Phật giáo châu Á, kể cả Lào và Campuchia, đều đã có Đại Tạng Kinh cho riêng họ, lẽ ra Phật giáo Việt Nam cũng đã phải có từ lâu rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa: điều này chứng tỏ Phật giáo Việt Nam đã thua kém Phật giáo các nước bạn rất xa. Đó là điều mà giới Phật giáo Việt Nam, đặc biệt giới xuất gia, cần quan tâm suy nghĩ.
Thứ hai, khả năng học tập, nghiên cứu Phật giáo trực tiếp qua Đại Tạng Kinh chữ Hán, có thể sẽ mỗi ngày một giảm sút dần; như vậy, nếu không có được bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh và gấp rút, thì e các thế hệ học Phật tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, học hỏi; và về lâu về dài, sự phát huy tinh thần Phật pháp ở Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu không nói bị hạn chế.
Chúng tôi nhấn mạnh, “Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh”, có nghĩa là trước nay ở Việt Nam tuy cũng đã có một số lớn kinh điển Hán văn được dịch sang chữ Việt rồi, nhưng số đó còn rời rạc, lẻ tẻ, chứ chưa được tổ chức thành hệ thống hẳn hoi cho đúng với danh nghĩa Đại Tạng Kinh như tạng chữ Hán, để truyền trì cho đời sau. Hơn nữa, “hoàn chỉnh” còn có nghĩa là Đại Tạng Kinh chữ Việt phải gồm đủ Kinh, Luật, Luận và những tác Phẩm chú thích, sớ giải v.v... của các bậc Tổ sư tiền bối cũng như của các học sĩ cận đại.
Nay, chúng tôi được biết, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh ­–Tiến sĩ Tiết học– hiện đang ở bên Đài Loan, phát nguyện đứng ra tổ chức phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh chữ Việt. Hòa thượng đã hoạch định một chương trình phiên dịch và ấn loát quy mô, công việc đang được tiến hành một cách thuận lợi và đều đặn. Chúng tôi vô cùng hân hoan và xin nhất tâm tùy hỷ.
Nhưng đây là sự nghiệp lớn lao, công đức cũng vô lượng, không phải sức một người có thể chu toàn được, mà phải cần sự hỗ trợ của nhiều người. Cái khó trước kia ở chỗ đã chưa có ai đề xướng và đứng ra gánh vác trách nhiệm, cho nên dù có người muốn hỗ trợ cũng không biết hướng về đâu. Thì nay đã có Hòa thượng Tịnh Hạnh, tương

* Trang 937 *
device

đối đủ năng lực và điều kiện, đứng ra cán đáng công việc to lớn này, nên chúng tôi chí thành tha thiết thỉnh cầu chư tôn Hòa thượng, chư Đại đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, hãy phát đại tâm họ trì Phật pháp, giúp đỡ Hòa thượng Tịnh Hạnh bằng hai cách:
- Tích cực tham gia công trình phiên dịch, hiệu đính, chứng nghĩa, góp ý v.v...
- Hỗ trợ tài chính, tùy theo khả năng, cho công trình ấn loát, xuất bản v.v...
Đây là việc chung, có ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ Phật giáo Việt Nam, khi được hoàn thành, sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển nền văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời, giúp nâng cao địa vị của Phật giáo Việt Nam lên ngang tầm địa vị của các nước Phật giáo trên thế giới.
Nguyện cầu chư Phật, Bồ-tát, Thánh tăng, Hộ pháp thiện thần gia bị cho Hòa thượng Tịnh Hạnh và toàn thể quý vị Mạnh thường quân hộ trì Chánh pháp mau thành tựu đại nguyện.
Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ-tát tác đại chứng minh.
Sài Gòn, ngày 16 – 12 – 1998
Hội đồng Chứng minh

* Trang 938 *
device

                                                  Lời Nói Đầu

Ba Tạng giáo điển là kho tàng của trí tuệ Bát-nhã, là chìa khóa của sự thành tựu đạo nghiệp. Hơn mười ba thế kỷ trước, thấu triệt lẽ này, Đại sư Huyền Tráng đã phát đại hùng tâm phiên dịch kiện toàn ba tạng giáo điển, giúp Trung Quốc hồng phước sở hữu Trung văn Đại Tạng Kinh.
Trải qua mấy mươi năm ấp ủ một hoài bão tương tự, mãi đến ngày nay, chúng tôi, mới tạm hôi đủ nhân duyên để thực hiện bộ Việt tạng; thành tựu ấy chẳng thể, chẳng phải do một cá nhân: nó là thành quả của một công đức cộng đồng, do nhiều trái tim, bộ óc hợp lại.
Xưa kia, sự hiện diện của Hán tạng đã góp phần to lớn vò sự nghiệp nâng cao đời sống văn hóa, tâm linh của Trung Hoa, giúp nước này đủ sức mạnh gốc rễ để đúng vững trước bao phong ba, thử thách. Nhận định về điều này, ông Phùng Hữu Lan, giáo sư Viện đại học Bắc Kinh đã viết:
“Vào thời đại Nam Bắc triều, giới tư tưởng Trung Quốc lại có sự chuyển mình lớn lao. Bởi vì lúc đó tư tưởng Phật giáo truyền vào Trung Quốc có hệ thống, người Trung Quốc đối với Phật giáo cũng thâm nhập hiểu được những huyền diệu sâu xa. Từ đó cho đến thời sơ diệp nhà Tống, những người có tư tưởng lỗi lạc nhất Trung Quốc đều là những người nghiên cứu tư tưởng đạo Phật (khoảng năm sáu trăm năm). Tư tưởng Phật giáo vốn là sản vật của Ấn Độ nhưng được người Trung Quốc giảng giải, phần nhiều đem tư tưởng đó thâm nhập vào khuynh hướng tư tưởng người Trung Quốc, biến thành tư tưởng Phật giáo của Trung Quốc.”
Sự hiện diện của Việt tạng đối với dân tộc ta đương nhiên cũng là như thế.
Về mặt nội dung, Việt tạng tiếp nhận cả Đại tạng Bắc truyền và Đại tạng Nam truyền. Về phần Đại tạng Bắc truyền, quan trọng nhất được chọn từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Tục Tạng Kinh...; thêm vào những sắc thái đặc biệt của Đại Tạng Tây Tạng, Nhật Bổn; những văn bản tư tưởng Phật giáo của các vị Cao tăng học giả Đông, Tây cận đại và hiện đại: tất cả vào khoảng một ngàn tập, mỗi tập dày khoảng một ngàn trang khổ 17 x 24 cm, như
_____________________________
* Trung Quốc Triết Học Sử, trang 661, xb.1970 tại Đài loan
" Nam Bắc triều thời. Trung Quốc tư tưởng giới hựu hữu đại biến động. Cái ư thị thời Phật giáo tư tưởng hữu hệ thống đích du nhập, nhi Trung Quốc nhơn đối chi diệc năng hữu thậm thâm liễu giải. Tự thử dĩ hậu, dĩ chí Tống sơ Trung Quốc chi đệ nhất lưu tư tưởng gia, giai vị Phật học gia. Phật học bổn vi Ấn Độ chi sản vật, đản Trung Quốc nhơn giảng chi, đa tương kỳ gia nhập Trung Quốc tư tưởng chi khuynh hướng, dĩ sử thành vi Trung Quốc chi Phật học."

* Trang 939 *
device

 quý vị đang có trước mắt.
Chỉ nói sơ qua, đã mường tượng được công việc thực hiện Việt tạng là khó khăn như thế nào. Thử liếc nhìn qua nước Nhật Bổn chẳng hạn: chỉ mỗi phần việc biên tập tu đính dành cho bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (vì toàn bộ Đại Tạng Trung văn và Đại Tạng Nhật Bổn đã hoàn thành từ lâu), do hai học giả Phật giáo lỗi lạc của Nhật Bản là Cao Nam Thuận Thứ Lang (Junjiro Takakusu) và Độ Biên Hải Húc (Wantanabe) chủ trì, cùng với sự cộng tác của nhiều học giả Phật giáo và Đông phương học mà phải cống hiến ròng rã mười ba năm trí tuệ tâm huyết, mới tạm gọi là hoàn chỉnh.
Việc đã đành là khó, ngàn khó vạn khó, nhưng lẽ nào thấy khó mà không làm. Tự lượng sức mình có hạn, nhưng vì mỗi chút lòng thao thức cho sinh mệnh, tiền đồ của Phật giáo và dân tộc Việt Nam, chúng tôi mạo muội đứng lên khởi xướng, những mong một gọi nghìn thưa: mỗi Phật tử người Việt, xin ý thức trách nhiệm của mình, tự nguyện góp phần công đức vào sự nghiệp thực hiện bộ Việt tạng này, chẳng những là phương tiện thù thắng để hoằng dương Chánh pháp, mà còn là đối với nền văn hóa dân tộc được cống hiến vô cùng sâu rộng, cũng xứng đáng là một tôn giáo đã có mặt trên đất nước Việt Nam ngót hai ngàn năm lịch sử.
Hôm nay, Việt tạng bắt đầu xuất bản, vì là lần đầu, mặc dầu chúng tôi cố gắng đến mức tối đa, nhưng chắc cũng khó tránh khỏi những khuyết điểm về mặt hình thức lẫn nội dung; hy vọng những vị cao kiến chỉ dạy để kịp thời sửa lại trong những tập sau cũng như lần tái bản. Ở đây chúng tôi xin ghi ơn những vị tiền bối đã âm thầm góp sức, cũng như nhiều vị phụng hiến trí tuệ và mồ hôi qua sáu năm và những ngày sắp tới vào công việc gian lao này. Sau hết, không quên cảm ơn Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, đã dành cho chúng tôi nhiều sự dễ dàng trong khi thực hiện Đại Tạng Kinh chữ Việt.
Kính chúc Quý vị vô lượng cát tường.
Viết tại chùa Pháp-bảo TP. Hồ Chí Minh
Ngày 06 tháng Giêng năm Canh Thìn
P.L: 2544 (2000)
Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 940 *
device

 

                      NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                  TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
I-Viết hoa toàn bộ:

1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

V- Số:

* Trang 941 *
device

1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                                        Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 942 *
device

                 MỤC LỤC
(BỘ TỲ ĐÀM 13 – TẬP 101)

 
SỐ 1562 – LUẬN A TỲ ĐẠT MA THUẬN CHÁNH LÝ...................3
QUYỂN 31: Phẩm 3: - Nói Về Duyên Khởi (Phần 11) .........................3
QUYỂN 32: Phẩm 3: - Nói Về Duyên Khởi (Phần 12) .........................28
QUYỂN 33: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 1) ...................................51
QUYỂN 34: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 2) ...................................71
QUYỂN 35: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 3)....................................89
QUYỂN 36: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 4) .................................109
QUYỂN 37: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 5) ................................129
QUYỂN 38: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 6) ................................146
QUYỂN 39: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 7) ................................167
QUYỂN 40: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 8) ................................189
QUYỂN 41: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 9) ................................208
QUYỂN 42: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 10) ...............................227
QUYỂN 43: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 11) ...............................249
QUYỂN 44: Phẩm 4: - Nói Về Nghiệp (Phần 15) ...............................272

QUYỂN 45: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 1) .............................293
QUYỂN 46: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 2) .............................311
QUYỂN 47: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 3) .............................328
QUYỂN 48: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 4) .............................347
QUYỂN 49: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 5) .............................367
QUYỂN 50: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 6) .............................385
QUYỂN 51: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 7) .............................402
QUYỂN 52: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 8) .............................422
QUYỂN 53: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 9) .............................442
QUYỂN 54: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 10) .........................464
QUYỂN 55: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 11) .........................482

* Trang 943 *
device

QUYỂN 56: Phẩm 5: - Nói Về Tùy Miên (Phần 12) .........................498
QUYỂN 57: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 1) .........................516
QUYỂN 58: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 2) .........................534
QUYỂN 59: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 3) .........................552
QUYỂN 60: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 4) ..........................569
QUYỂN 61: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 5) ..........................586
QUYỂN 62: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 6) ..........................605
QUYỂN 63: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 7) ..........................620
QUYỂN 64: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 8) ..........................636
QUYỂN 65: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 9) ..........................652
QUYỂN 66: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 10) ........................669
QUYỂN 67: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 11) ........................686
QUYỂN 68: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 12) ........................702
QUYỂN 69: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 13) ........................720
QUYỂN 70: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 14) ........................736
QUYỂN 71: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 15) ........................753
QUYỂN 72: Phẩm 6: - Nói Về Hiền Thánh (Phần 16) ........................771
QUYỂN 73: Phẩm 7: - Nói Về Trí (Phần 1) ........................................788
QUYỂN 74: Phẩm 7: - Nói Về Trí (Phần 2) ........................................808
QUYỂN 75: Phẩm 7: - Nói Về Trí (Phần 3) ........................................827
QUYỂN 76: Phẩm 7: - Nói Về Trí (Phần 4) ........................................845
QUYỂN 77: Phẩm 8: - Nói Về Định (Phần 1) .....................................865
QUYỂN 78: Phẩm 8: - Nói Về Định (Phần 2) .....................................882
QUYỂN 79: Phẩm 8: - Nói Về Định (Phần 3) .....................................900
QUYỂN 80: Phẩm 8: - Nói Về Định (Phần 4) .....................................919

* Trang 944 *
device

Đại Tập 101- Bộ Tỳ Đàm XIII- Số 1562( Quyển 31- 80)