LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 106


BỘ DU GIÀ
III

SỐ 1579 -> 1584


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 801 *
device

* Trang 802 *
device

Lời Giơi Thiệu

Ngày nay, có thể nói, đại đa số Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đều nhận thấy, một bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Việt là nhu cầu hết sức bức thiết, vì hai lý do:
 
Thứ nhất, hầu hêt các nước Phật giáo châu Á, kể cả Lào và Campuchia, đều đã có Đại Tạng Kinh riêng của họ, lẽ ra Phật giáo Việt Nam cũng đã phải có từ lâu rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa: điều này chứng tỏ Phật giáo Việt Nam đã thua kém Phật giáo các nước bạn rất xa. Đó là điều mà giới Phật giáo Việt Nam, đặc biệt giới xuất gia, cần quan tâm suy nghĩ.
 
Thứ hai, khả năng học tập, nghiên cứu Phật giáo trực tiếp qua Đại Tạng Kinh chữ Hán, có thể sẽ mỗi ngày một sút giảm dần; như vậy, nếu không có được bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh và gấp rút, thì e các thế hệ học Phật tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, học hỏi; và về lầu về dài, sự phát huy tinh thần Phật pháp ở Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu không nói bị hạn chế.
 
Chúng tôi nhấn mạnh, “Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh”, có nghĩa là trước nay  ở Việt Nam tuy cũng đã có một số lớn kinh điển Hán văn được dịch sang chữ Việt rồi, nhưng số đó còn rời rạc, lẻ tẻ, chứ chưa được tổ chức thành hệ thống hẳn hoi cho đúng với danh nghĩa Đại Tạng Kinh như tạng chữ Hán, để truyền trì cho đời sau, Hơn nữa, “hoàn chỉnh” còn có nghĩa là Đại Tạng Kinh chữ Việt phải gồm đủ Kinh, Luật, Luận và những tác phẩm chú thích, sớ giải v.v… của các bậc Tổ sư tiền bối cũng như của các học giả cận đại.
 
Nay, chúng tôi được biết, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tiến sĩ Triết học – hiện đang ở bên Đài Loan, phát nguyện đứng ra tổ chức phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh chữ Việt. Hòa thượng đã hoạch định một chương trình phiên dịch và ấn loát quy mô, công việc đang được tiến hành một cách thuận lợi và đều đặn. Chúng tôi vô cùng hân hoan và xin nhất tâm tùy hỷ.
 
Nhưng đây là sự nghiệp lớn lao, công đức cũng vô lượng, không phải sức của một người có thể chu toàn được, mà phải cần sự hỗ trợ của nhiều người. Cái khó trước kia là ở chỗ đã chưa có ai đề xướng và đứng ra gánh vác trách nhiệm, cho nên dù có người muốn hỗ trợ cũng không biết hướng về đâu. Thì nay đã có Hòa thượng Tịnh Hạnh, tương

* Trang 803 *
device

Đối đủ năng lực và điều kiện, đứng ra cán đáng công việc to lớn này, nên chúng tôi chí thành tha thiết thỉnh cầu chư tôn Hòa thượng, chư Đại đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, hãy phát đại tâm hộ trì Phật pháp, giúp đỡ Hòa thượng Tịnh Hạnh bằng hai cách:
 
  • Tích cực tham gia công trình phiên dịch, hiệu đính, chứng nghĩa góp ý v.v…
  • Hỗ trợ tài chính, tùy theo khả năng, cho công trình án loát, xuất bản v.v…
Đây là việc chung, có ảnh hưởng rất lớn đối với tiền đồ Phật giáo Việt Nam, chúng tôi ước mong quí vị sốt sắng tham gia, để phúc quả to tát này mau được viên mãn.
 
Sự nghiệp phiên dịch và xuất bản Đại Tạng Kinh chữ Việt, khi được hoàn thành, sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển nền văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời, giúp nâng cao địa vị của Phật giáo Việt Nam lên ngang tầm địa vị của các nước Phật giáo trên thế giới.
 
Nguyện cầu chư Phật, Bồ-tát, Thánh tăng, Hộ pháp, Hộ pháp thiện thần gia vị cho Hòa thượng Tịnh Hạnh và toàn thể quí vị Mạnh thường quân hộ trì Chánh pháp mau thành tựu đại nguyện.
 
Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ-tát đại chứng minh.
 
Sài Gòn ngày 16 – 12 – 1998
Hội đồng Chứng minh
 

* Trang 804 *
device

Lời Nói Đầu
 
Ba tạng giáo điển là kho tàng của trí tuệ Bát-nhã, là chìa khóa của sự thành tựu đạo nghiệp. Hơn mười ba thế kỷ trước, thấu triệt lẽ này, Đại sư Huyền Tráng đã phát đại hùng tâm phiên dịch kiện toàn ba tạng giáo điển, giúp Trung Quốc hồng phước sở hữu Trung văn Đại Tạng kinh.
 
Trải năm mươi năm ấp ủ một hoài bão tương tự, mãi đến ngày nay, chúng tôi, mới tạm hội đủ nhân duyên để thực hiện bộ Việt tạng; thành tựu ấy chẳng thể, chẳng phải do một cá nhân: nó là thành quả của một công đức cộng đồn, do nhiều trái tim, bộ óc hợp lại.
 
Xưa kia, sự hiện diện của Hán tạng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp nâng cao đời sống văn hóa, tâm linh của Trung Hoa, giúp nước này đủ sức mạnh gốc rễ để đứng vững trước bao phong ba, thử thách. Nhận định về điều này, ông Phùng Hữu Lan, giáo sư Viện đại học Bắc Kinh đã viết:
 
“Vào thời đại Nam Bắc triều, giới tư tưởng Trung Quốc lại có sự chuyển mình lớn lao. Bởi vì lúc đó tư tưởng Phật giáo truyền vào Trung Quốc có hệ thống, người Trung Quốc đối với Phật giáo truyền vào Trung Quốc có hệ thống, người Trung Quốc đối với Phật giáo cũng thâm nhập hiểu được những huyền diệu sâu xa. Từ đó cho đến thời sơ diệp nhà Tống, những người có tư tưởng lỗi lạc nhất của Trung Quốc đều là những người nghiên cứu tư tưởng đạo Phật (khoảng năm sáu trăm năm). Tư tưởng Phật giáo vốn là sản vật của Ấn Độ nhưng được người Trung Quốc giảng giải, phần nhiều đem tư tưởng đó thâm nhập vào khuynh hướng tư tưởng người Trung Quốc, biến thành tư tưởng Phật giáo của Trung Quốc.” *
 
Sự hiện diện của Việt tạng đối với dân tộc ta đương nhiên cũng là như thế.
 
Về mặt nội dung, Việt tạng tiếp nạp cả Đại tạng Bắc truyền và Đại tạng Nam truyền. Về phần Đại tạng Bắc truyền, quan trọng nhất được chọn từ Đại Chánh Tan Tu Đại Tạng Kinh, Tục Tạng Kinh…; thêm vào những sắc thái đặc biệt của Đại tạng Tây Tạng, Nhật Bổn; những văn bản tư tưởng Phật giáo của các vị Cao tăng học giả Đông, Tây cận đại; tất cả vào khoảng một ngàn tập, mỗi tập dày một ngàn trang khổ 17x24 cm, như
 
-----------------
* Trung Quốc Triết Học Sử, trang 661, xb. 1970 tại Đài Loan:
“Nam Bắc triều thời, Trung Quốc tư tưởng giới hựu hữu đại biến động. Cái ư thị thời Phật giáo tư tưởng hữu hệ thống đích du nhập, nhi Trung Quốc nhơn đối chi diệc năng hữu thậm thâm liễu giải. Tự thử dĩ hậu, dĩ chí Tống sơ Trung Quốc chi đệ nhất lưu tư tưởng gia, giai vi Phật học gia. Phật học bổn vì Ấn Độ chi sản vật, đản Trung Quốc nhơn giảng chi, đa tương kỳ gia nhập Trung Quốc tư tưởng chi khuynh hướng, dĩ sử thành vi Trung Quốc chi Phật học. “

* Trang 805 *
device

quý vị đang có trước mắt.
 
Chỉ nói sơ qua, đã mường tượng được công việc thực hiện Việt tạng là khó khăn như thế nào. Thử liếc nhìn qua nước Nhật Bổn chẳng hạn: chỉ mỗi phần việc biên tập tu đính dành cho bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (vì toàn bộ Đại Tạng Trung văn và Đại Tạng Nhật Bổn đã hoàn thành từ lâu), do hai học giả Phật giáo lỗi lạc vả Nhật Bản là Cao Nam Thuận Thứ Lang (Junjiro Takakusu) và Độ Biên Hải Húc (Watanabe) chủ trì, cùng với sự cộng tác của nhiều học giả Phật giáo và Đông phương học mà phải cống hiến ròng rã mười ba năm trí tuệ tâm huyết, mới tạm gọi là hoàn chỉnh.
 
Việc đã đành là khó, ngàn khó vạn khó, nhưng lẽ nào thấy khó mà không làm. Tự lượng sức mình có hạn, nhưng vì mỗi phút lòng thao thức cho sinh mệnh, tiền đồ của Phật giáo và dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã mạo muội đứng lên khởi xướng, những mong một gọi nghìn thưa: mỗi Phật tử người Việt, xin ý thức trách nhiệm của mình, tự nguyện góp phần công đức vào sự nghiệp thực hiện bộ Việt tạng này, chẳng những là một phương tiện thù thắng để hoằng dương Chánh pháp, mà còn là đối với nền văn hóa dân tộc được cống hiến vô cùng sâu rọng, cũng xứng đáng là một tôn giáo đã có mặt trên đất nước Việt Nam ngót hai ngàn năm lịch sử.
 
Hôm nay Việt tạng bắt đầu xuất bản, vì là lần đầu, mặc dầu chúng tôi cố gắng đến mức tối đa, nhưng chắc cũng khó tránh khỏi những khuyết điểm về hình thức lẫn nội dung; hy vọng những vị cao kiến chỉ dạy để kịp thời sửa lại trong những tập sau cũng lần tái bản. Ở đây chúng tôi xin ghi ơn những vị tiền bối đã âm thầm góp sức, cũng như nhiều vị phụng hiến trí tuệ và mồ hôi qua sáu năm và những ngày sắp tới vào công việc gian lao này. Sau hết, không quên cảm ơn Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, đã dành cho chúng tôi nhiều sự dễ dàng trong khi thực hiện Đại Tạng Kinh chữ Việt.
 
Kính chúc Quý vị vô lượng cát tường.
 
Viết tại chùa Pháp-bảo TP. Hồ Chí Minh
Ngày 06 tháng giêng năm Canh thìn
 
P.L: 2544 – (2000)
 
Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 806 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH


I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...
V-Số:

* Trang 807 *
device

1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 808 *
device

MỤC LỤC
(BỘ DU GIÀ 3 – TẬP 106)
 
 
SỐ 1579 – DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN..................................................................................... 3
QUYỂN 86.............................................................................................................................. 3
Phần Nhiếp Sự, Sự Khế Kinh Hành Lựa Chọn Thâu Tóm Thứ Nhất (Đoạn 2).............. 3
QUYỂN 87.............................................................................................................................. 28
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH HÀNH LỰA CHỌN THÂU TÓM THỨ NHẤT (ĐOẠN 3)         28
QUYỂN 88.............................................................................................................................. 54
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH HÀNH LỰA CHỌN THÂU TÓM THỨ NHẤT (ĐOẠN 4)         54
QUYỂN 89.............................................................................................................................. 80
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH XỨ LỰA CHỌN GỒM THÂU TÓM THỨ HAI (ĐOẠN 1)         80
QUYỂN 90.............................................................................................................................. 102
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH XỨ LỰA CHỌN GỒM THÂU TÓM THỨ HAI (ĐOẠN 2)         102
QUYỂN 91.............................................................................................................................. 125
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH XỨ LỰA CHỌN GỒM THÂU TÓM THỨ HAI (ĐOẠN 3)         125
QUYỂN 92.............................................................................................................................. 147
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH XỨ LỰA CHỌN GỒM THÂU TÓM THỨ HAI (ĐOẠN 4)         147
QUYỂN 93.............................................................................................................................. 168
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH DUYÊN KHỞI, THẬT, ĐẾ GỒM THÂU THỨ BA ( ĐOẠN 1)  168
QUYỂN 94.............................................................................................................................. 187
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH DUYÊN KHỞI, THẬT, ĐẾ GỒM THÂU THỨ BA ( ĐOẠN 2)  187

* Trang 809 *
device

QUYỂN 95.............................................................................................................................. 208
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH DUYÊN KHỞI, THẬT, ĐẾ GỒM THÂU THỨ BA ( ĐOẠN 3)  208
QUYỂN 96.............................................................................................................................. 228
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH DUYÊN KHỞI, THẬT, ĐẾ GỒM THÂU THỨ BA ( ĐOẠN 4)  228
QUYỂN 97.............................................................................................................................. 250
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH BỒ ĐỀ PHẦN PHÁP LỰA CHỌN, GỒM THÂU THỨ TƯ (ĐOẠN 1)  250
QUYỂN 98.............................................................................................................................. 273
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ KHẾ KINH BỒ ĐỀ PHẦN PHÁP LỰA CHỌN, GỒM THÂU THỨ TƯ (ĐOẠN 2)  273
QUYỂN 99.............................................................................................................................. 297
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ ĐIỀU PHỤC LỰA CHỌN, GỒM THÂU CHUNG THỨ NĂM ( ĐOẠN 1)    297
QUYỂN 100............................................................................................................................ 317
PHẦN NHIẾP SỰ, SỰ ĐIỀU PHỤC LỰA CHỌN, GỒM THÂU CHUNG THỨ NĂM ( ĐOẠN 2)    317
SỐ 1580 – DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN THÍCH........................................................................ 341
PHẦN BẢN ĐỊA..................................................................................................................... 341
ĐỊA 1: NĂM THỨC TƯƠNG ƯNG..................................................................................... 341
SỐ 1581 – KINH BỒ TÁT ĐỊA TRÌ..................................................................................... 359
ĐOẠN 1: ................................................................................................................................. 359
QUYỂN 1: .............................................................................................................................. 359
PHẨM 1: CHỦNG TÁNH CỦA XỨ PHƯƠNG TIỆN ĐẦU TIÊN................................... 359
PHẨM 2: XỨ PHƯƠNG TIỆN PHÁP TÂM BỒ ĐỀ........................................................... 365
PHẨM 3: XỨ PHƯƠNG TIỆN TỰ LỢI – LỢI THA........................................................... 369
PHẨM 4: XỨ PHƯƠNG TIỆN NƠI NGHĨA CHÂN THẬT (PHẦN 1)............................ 375
QUYỂN 2:............................................................................................................................... 378
PHẨM 4: XỨ PHƯƠNG TIỆN NƠI NGHĨA CHÂN THẬT (PHẦN 2)............................ 378
PHẨM 5: XỨ PHƯƠNG TIỆN CỦA LỰC.......................................................................... 387

* Trang 810 *
device

QUYỂN 3:............................................................................................................................... 397
PHẨM 6: XỨ PHƯƠNG TIỆN THÀNH THỤC.................................................................. 397
PHẨM 7: XỨ PHƯƠNG TIỆN BỒ ĐỀ VÔ THƯỢNG....................................................... 402
PHẨM 8: XỨ PHƯƠNG TIỆN LỰC CHỦNG TÁNH........................................................ 406
QUYỂN 4:............................................................................................................................... 415
PHẨM 9: XỨ PHƯƠNG TIỆN THÍ...................................................................................... 415
PHẨM 10: XỨ PHƯƠNG TIỆN GIỚI (PHẦN 1)............................................................... 427
QUYỂN 5:............................................................................................................................... 434
PHẨM 10: XỨ PHƯƠNG TIỆN GIỚI (PHẦN 2)............................................................... 434
QUYỂN 6:............................................................................................................................... 450
PHẨM 11: XỨ PHƯƠNG TIỆN NHẪN ............................................................................. 450
PHẨM 12: XỨ PHƯƠNG TIỆN TINH TẤN....................................................................... 456
PHẨM 13: XỨ PHƯƠNG TIỆN THIỀN.............................................................................. 460
PHẨM 14: XỨ PHƯƠNG TIỆN TUỆ.................................................................................. 463
QUYỂN 7:............................................................................................................................... 466
PHẨM 15: XỨ PHƯƠNG TIỆN BỐN NHIẾP..................................................................... 466
PHẨM 16: XỨ PHƯƠNG TIỆN CÚNG DƯỜNG TẬP CẬN VÔ LƯỢNG..................... 474
PHẨM 17: XỨ PHƯƠNG TIỆN BỒ ĐỀ (PHẦN 1)............................................................ 483
QUYỂN 8: .............................................................................................................................. 490
PHẨM 17: XỨ PHƯƠNG TIỆN BỒ ĐỀ (PHẦN 2)............................................................ 490
PHẨM 18: XỨ PHƯƠNG TIỆN BỒ TÁT CÔNG ĐỨC..................................................... 500
ĐOẠN 2: (GỒM 4 PHẨM)
PHẨM 1: XỨ PHƯƠNG TIỆN THỨ PHÁP : BỒ TÁT TƯỚNG....................................... 507
PHẨM 2: XỨ PHƯƠNG TIỆN THỨ PHÁP: DỰC............................................................. 510
QUYỂN 9:............................................................................................................................... 512
PHẨM 3: XỨ PHƯƠNG TIỆN THỨ PHÁP : TÂM TỊNH................................................. 512
PHẨM 4: XỨ PHƯƠNG TIỆN THỨ PHÁP: TRỤ.............................................................. 515
ĐOẠN 3 (GỒM 5 PHẨM)
QUYỂN 10: ............................................................................................................................ 533
PHẨM 1: XỨ PHƯƠNG TIỆN CỨU CÁNH: SINH........................................................... 533
PHẨM 2: XỨ PHƯƠNG TIỆN CỨU CÁNH: NHIẾP......................................................... 535

* Trang 811 *
device

PHẨM 3: XỨ PHƯƠNG TIỆN CỨU CÁNH : ĐỊA............................................................ 537
PHẨM 4: XỨ PHƯƠNG TIỆN CỨU CÁNH: HÀNH......................................................... 539
PHẨM 5: KIẾN LẬP CÁC XỨ PHƯƠNG TIỆN CỨU CÁNH.......................................... 541
SỐ 1582 – KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI 1:......................................................................... 557
QUYỂN 1:............................................................................................................................... 557
PHẨM 1: ĐỊA BỒ TÁT.......................................................................................................... 557
PHẨM 2: TÁNH HẠNH THIỆN CỦA ĐỊA BỒ TÁT......................................................... 557
PHẨM 3: PHÁT TÂM BỒ ĐỀ CỦA ĐỊA BỒ TÁT............................................................. 573
PHẨM 4: LỢI ÍCH TRONG NGOÀI CỦA ĐỊA BỒ TÁT................................................... 577
QUYỂN 2:............................................................................................................................... 585
PHẨM 5: NGHĨA CHÂN THẬT CỦA ĐỊA BỒ TÁT......................................................... 585
PHẨM 6: ĐỊA BỒ TÁT BẤT KHẢ TƯ NGHÌ.................................................................... 595
QUYỂN 3: .............................................................................................................................. 603
PHẨM 7: ĐIỀU PHỤC CỦA ĐỊA BỒ TÁT......................................................................... 603
PHẨM 8: BỒ ĐỀ CỦA ĐỊA BỒ TÁT................................................................................... 609
PHẨM 9: LỰC TÁNH BỒ ĐỀ CỦA ĐỊA BỒ TÁT............................................................. 612
QUYỂN 4:............................................................................................................................... 621
PHẨM 10: BỐ THÍ CỦA ĐỊA BỒ TÁT............................................................................... 621
PHẨM 11: TRÌ GIỚI CỦA ĐỊA BỒ TÁT............................................................................. 629
QUYỂN 5:............................................................................................................................... 637
PHẨM 12: NHẪN NHỤC CỦA ĐỊA BỒ TÁT.................................................................... 637
PHẨM 13: TINH TẤN CỦA ĐỊA BỒ TÁT......................................................................... 642
PHẨM 14: THIỀN ĐỊNH CỦA ĐỊA BỒ TÁT..................................................................... 646
PHẨM 15: TRÍ TUỆ CỦA ĐỊA BỒ TÁT............................................................................. 649
PHẨM 16: LỜI NHU HÒA CỦA ĐỊA BỒ TÁT.................................................................. 651
QUYỂN 6:............................................................................................................................... 657
PHẨM 17:CÚNG DƯỜNG TAM BẢO CỦA ĐỊA BỒ TÁT.............................................. 657
PHẨM 18: BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ CỦA ĐỊA BỒ TÁT........................................... 665
QUYỂN 7:............................................................................................................................... 673
PHẨM 19: PHÁP SỐ TRỢ BỒ ĐỀ CỦA ĐỊA BỒ TÁT..................................................... 673
PHẨM 20: CÔNG ĐỨC CỦA ĐỊA BỒ TÁT....................................................................... 678
PHẨM 1: TƯỚNG CỦA BỒ TÁT NHƯ PHÁP TRỤ......................................................... 685

* Trang 812 *
device

PHẨM 2: THIỀN CỦA BỒ TÁT NHƯ PHÁP TRỤ............................................................ 688
QUYỂN 8:............................................................................................................................... 690
PHẨM 3: TÂM ĐỊNH CỦA BỒ TÁT NHƯ PHÁP TRỤ.................................................... 690
PHẨM 4: SINH ĐỊA BỒ ĐỀ CỦA NHƯ PHÁP TRỤ......................................................... 693
SINH CỦA ĐỊA RỐT RÁO.................................................................................................... 707
QUYỂN 9:............................................................................................................................... 709
THÂU GIỮ CỦA ĐỊA RỐT RÁO......................................................................................... 709
CỨU CÁNH CỦA ĐỊA RỐT RÁO....................................................................................... 712
HẠNH CỦA ĐỊA RỐT RÁO................................................................................................. 714
BA MƯƠI HAI TƯƠI TỐT, TÁM MƯƠI VẼ ĐẸP CỦA ĐỊA RỐT RÁO........................ 716
TRỤ CỦA ĐỊA RỐT RÁO..................................................................................................... 721
SỐ 1583 – KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI 2........................................................................... 733
SỐ 1584 – LUẬN QUYẾT ĐỊNH TẠNG............................................................................ 747
QUYỂN THƯỢNG................................................................................................................. 749
PHẨM 1: TÂM ĐỊA (PHẦN 1)............................................................................................. 749
QUYỂN TRUNG.................................................................................................................... 767
PHẨM 2: TÂM ĐỊA (PHẦN 2)............................................................................................. 767
QUYỂN HẠ............................................................................................................................. 782
PHẨM 3: TÂM ĐỊA (PHẦN 3)       782

* Trang 813 *
device

Đại Tập 106 - Bộ Du Già III - Số 1579 - 1584