LOGO VNBET
Kinh số 21
KINH ĐẾ THÍCH SỞ VẤN
(Sakkapañha Sutta)
I
Thiên chủ Sakka muốn đến yết kiến Đức Thế Tôn, liền đưa Pañcasikha cùng đi để hát một bài ca tán Phật. Bài ca này vừa là bài ca tán Phật vừa là bài ca trữ tình có nhiều hình ảnh khá táo bạo và đặc biệt. Đức Phật khen Pañcasikha và hỏi học bài ca này ở đâu. Pađcasikha trả lời có yêu nàng Bhadd nhưng không được yêu lại, nên làm bài ca này để tỏ nỗi lòng của mình. Bài ca làm Bhaddā cảm động và hứa sẽ để Pañcasikha được gặp gỡ.
Xong Thiên chủ Sakka cùng chư Thiên vào hang động gặp Thế Tôn. Sakka nói lên lòng khát vọng được yết kiến Đức Phật và tán thán sự ra đời của Thế Tôn đã làm chư Thiên được tăng thịnh và làm A-tu-la bị suy giảm. Sakka kể sự tình của Gopik, một phụ nữ nhờ tin Tam bảo được sanh lên Tam thập tam thiên và được gọi là Gopaka, còn ba vị Tỷ-kheo vì

* Trang 409 *
device

tham dục lạc phải đọa sanh vào Càn-thát-bà. Gopaka trách ba vị Tỷ-kheo thiếu đức nên phải bị đọa lạc. Lời trách này khiến hai vị Tỷ-kheo tu hành tinh tấn và nhờ vậy được sanh lên cảnh giới Tam thập tam thiên, còn một vị cam phận Càn-thát-bà vì vẫn đắm say dục lạc.
II
Sau câu chuyện Gopaka, Thế Tôn cho phép Sakka hỏi Đạo và Đức Phật tuần tự trả lời. Đáp câu hỏi của Sakka về nguyên nhân của sự tranh chấp, thù hằn, Đức Phật nêu rõ tật đố và xan tham là hai nguyên nhân chính. Và Ngài nêu rõ những nguyên nhân liên tục dây chuyền. Tật đố là do ưa ghét, ưa ghét là do dục, dục là do tầm, tầm là do các loại vọng tưởng. Các loại vọng tưởng chỉ có thể diệt trừ khi nào chúng ta biết thân cận với những hỷ, ưu và xả cần phải thân cận và phải tránh xa những hỷ, ưu và xả cần phải tránh xa.
Với câu hỏi của Sakka về vị Tỷ-kheo phải giữ biệt giải thoát luật nghi như thế nào, Thế Tôn chỉ rõ có hai loại thân hành, khẩu hành và tầm cầu, và vị Tỷ-kheo phải biết thân cận những thân hành, khẩu hành và

* Trang 410 *
device

những tầm cầu cần phải thân cận, và phải tránh xa những loại cần phải tránh xa. Về câu hỏi phải hộ trì các căn như thế nào, Đức Phật khuyên cần phải thân cận các loại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp như thế nào để thiện pháp tăng trưởng. Tiếp đến, Đức Phật trả lời các vị Sa-môn, Bà-la-môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng, không đồng một cứu cánh, không đồng một an ủi, không đồng một Phạm hạnh, không đồng một mục đích, vì mỗi loại hữu tình chấp mỗi loại giới sai khác nhau. Chỉ những vị giải thoát mới đồng một cứu cánh, đồng một an ủi, đồng một Phạm hạnh, đồng một mục đích.
III
Tiếp đến Sakka bạch với Đức Phật các vị Sa-môn, Bà-la-môn khác không thể giải đáp được các câu hỏi của Sakka và chính Sakka giảng dạy cho các vị này và các vị này trở thành đệ tử của Thiên chủ Sakka.
Cuối cùng, Sakka tán dương cảm giác sảng khoái, hoan hỷ do nghe Pháp của Phật đem lại,

* Trang 411 *
device

những cảm giác đưa đến tịch diệt, Niết-bàn và đem lại sáu điều lợi ích cho tự thân.
Xong Sakka khen thưởng Pañcasikha, hứa sẽ đóng vai trò thân phụ cho Pađcasikha, và hứa sẽ thưởng Bhadd cho. Rồi Sakka đảnh lễ Như Lai và chứng được sơ quả.
*

* Trang 412 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ