LOGO VNBET
Kinh số 23
KINH TỆ TC
 (Pāyāsi Sutta)
 
Kinh này diễn tả cuộc đàm thoại giữa Đại đức Kumra Kassapa, đệ tử của Đức Phật và vua Pysi. Vua này có tà kiến: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” Đại Đức dùng nhiều luận chứng và ví dụ để vua Pysi từ bỏ ác tà kiến của mình. Nhưng vua Pysi nhất định giữ vững tà kiến của mình. Cuối cùng vua cho biết, chính vua đã hoan hỷ với ngay câu trả lời đầu tiên của Đại đức, nhưng vì muốn nghe cho thấu triệt các câu giải đáp tuyệt diệu của Đại đức mà vua giả làm như không chấp nhận các câu trả lời của Đại đức. Cuối cùng vua xin quy y Phật, Pháp và Tăng, và hỏi ý kiến về sự tổ chức một lễ tế đàn. Đại đức khuyên vua nên tổ chức một lễ tế đàn, không có trâu bò bị giết, những người tham dự là những vị có chánh kiến, chánh định, chánh niệm.

* Trang 415 *
device

Nhưng đàn bố thí của vua Pysi tổ chức không được hoàn bị vì đã bố thí không tự tay mình làm, không có suy tư, và đã bố thí các vật phế thải, nên khi mạng chung được sanh nhập chúng với Bốn đại thiên vương. Còn thanh niên Uttra bị bỏ qua trong cuộc bố thí này, vì đã bố thí một cách hoàn bị, tự tay mình làm, có suy tư, không bố thí các đồ phế thải nên được sanh lên cõi Tam Thập Tam Thiên.

 
*

* Trang 416 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ