LOGO VNBET
Kinh số 25
KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HỐNG
(Udumbarika Sīhanāda Sutta)

Gia chủ Sandhna đến thăm Du sĩ ngoại đạo Nigrodha và so sánh nếp sống ồn ào của Du sĩ ngoại đạo và nếp sống an tịnh của Thế Tôn. Du sĩ Nigrodha liền thách đố Sa-môn Gotama đến biện luận với mình, và xem có thể chận đứng xoay tròn Sa-môn Gotama như lăn tròn cái bình không. Đức Phật biết được thâm ý của Du sĩ Nigrodha liền tự thân hành đến nói chuyện với Nigrodha, và cuộc nói chuyện đề cập đến vấn đề tu khổ hạnh, vấn đề quen thuộc của Du sĩ ngoại đạo.
Thế Tôn giải thích sự thành tựu khổ hạnh và sự không thành tựu khổ hạnh. Theo Ngài, các hạnh tu khổ hạnh có thể đưa lại cấu uế cho người thực hành, và Ngài chỉ rõ 15 trường hợp, sự khổ hạnh đưa đến cấu uế cho người thực hành. Trái lại, nếu tu khổ hạnh mà khéo ngăn ngừa các bất thiện pháp không khởi lên, thì khổ hạnh như vậy là thanh tịnh. Tuy vậy các khổ hạnh này chưa đạt đến tối thượng, chưa

* Trang 419 *
device

đạt đến căn bản. Rồi Thế Tôn đề cập đến bốn pháp chế ngự của người tu khổ hạnh, là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói láo. Rồi vị ấy tu định, diệt trừ năm triền cái, tu bốn vô lượng tâm, hướng đến túc mạng minh, thiên nhãn minh.
Đến đây gia chủ Sandhna nhắc lại lời thách thức của Du sĩ Nigrodha đối với Sa-môn Gotama, và du sĩ Nigrodha liền hối hận, xin sám hối tội lỗi. Đức Phật xác nhận hiệu năng phương pháp tu hành của Ngài, nêu rõ mục đích của Ngài không phải chiếm đoạt đồ đệ của ai, mà chỉ mong đem lại giải thoát ngay trong hiện tại cho những ai chân chánh thực hành.
*

* Trang 420 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ