LOGO VNBET
Lạc Thanh Phật Giáo
Cư Sĩ Lâm Địa Tạng Hội Linh Cảm Ký Thuật
Phóng Quang Thị Thoại

Ngày 24 tháng 7 năm Kỷ Sửu (1949) Lạc Thanh Hông Kiều Địa Tạng Hội lần đầu tiên thành lập. Người sáng lập là Triệu Thường Hoa, Trương Trọng San, Quý Thạch Thần, Vương Mông Hạn, Trịnh Ký Xuân, Thương Chí Khoan v.v... Khởi đầu từ ngày đó, hay cử hành Địa Tạng Phật thất. Tôn chỉ là cầu cho địa phương nhân dân an thái. Buổi sáng trì niệm Bồ Tát danh hiệu, 2giờ chiều thỉnh Hồ Thiên Bộc cư sĩ tuyên đọc Địa Tạng Kinh, phân làm 7 ngày để đọc cho xong. Hàng ngày trên ngàn tín hữu đến nghe đọc Kinh, rất là nhộn nhịp. Đêm ngày 24, đọc Kinh từ 8 giờ cho đến gà gáy mới ngưng. Lúc đó cư dân xung quanh thấy ánh sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào nóc điện cư sĩ Lâm. Dường như có đèn tuần trong khu vực đi qua, thấy ánh sáng đó nghi là có sự dị thường,

* Trang 166 *
device

bèn leo lên tường quan sát, thấy trong Chùa yên tĩnh không có tiếng động gì, chỉ thấy ánh đèn trước bàn thờ lu mờ tỏa ra. Tuần Tiểu lấy làm lạ, 4-5 đêm liền đều có ánh sáng như vậy. Tuần Tiểu tuy nghi ngờ nhưng không thể giải thích được. Trong bảy ngày có người đến dò la tìm hiểu, nhưng không ra manh mối.
Ngày mồng 1 tháng 7 nhuận, pháp hội vẫn chưa tan, Tuần Tiểu lại đến tìm hiểu lý do ánh sáng, nhưng người phụ trách pháp hội cũng chỉ thành thật trả lời là không hiểu nguyên do. Nhưng họ vẫn không tin, bèn cho người khám xét các gia cư bốn phía xung quanh, nhưng cũng không có gì lạ. Trương Vân cư sĩ nói rằng Đạo Tràng tỏa ánh sáng thì đâu đâu cũng có, không có gì là lạ. Hiện ra ánh sáng này có lẽ là Địa Tạng Bồ Tát phóng quang tỏ điềm lành. Từ đó các người đi tuần cũng thôi, không tìm hiểu việc này nữa. Mọi người đều lấy làm lạ. Vì ánh sáng linh ứng tỏa ra nên các cư sĩ vững niềm tin, hội viên tăng lên hơn 300 người. Đạo Tràng phóng quang mọi người đều biết. Các làng ở Lạc Đông trước sau thành lập Địa Tạng Pháp Hội ba nơi: Một là ở Thọ Xương Cổ Tự ở làng Đạm Khê, hai là ở Quảng Ứng Tự làng Vọng Hạnh, ba là Nam Bồ Sơn Địa Tạng Điện. Mỗi hội có chừng từ 1 đến 200 người. Phật pháp ở Lạc Đông thịnh hành như vậy là nhờ ở nhân duyên Địa Tạng Bồ Tát phóng quang mà ra vậy.

* Trang 167 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục