LOGO VNBET
Tụng Kinh Địa Tạng Cứu Mẹ
Lành Bịnh Thủng

(Truyện này không có trong bản dịch)

 
Thuở xưa có một nữ giáo viên tên là Tào Tông Thanh, hiệu là Tuyết Tài, sanh trưởng tại huyện Ngô, thuộc về nước Tàu. Phu nhân họ Phan là Mẹ của nàng, tuổi quá bảy mươi, lại đau ốm hoài, có khi uống đủ thứ thuốc mà không thấy mạnh. Đến mùa xuân năm Mậu Thìn, bệnh thế của bà càng trầm trọng, toàn cả thân thể đều thủng, thầy thuốc nói là chứng “Khí hư trung mãn”, đợi khi nào nước ứ trong sớ thịt tan hết thì mới chết, không phương gì trị được.
Lúc ấy nàng Tuyết Tài mắc dạy học ở Than Gian, mỗi tháng về thăm được có một lần. Nàng thấy bệnh thế của Mẹ đã đến thời kỳ hấp hối, da sưng thẳng và láng bóng, tưởng như muốn nức nở, và nghe Mẹ kêu la rên siết không ngớt miệng, trong lòng nàng muôn phần sầu thảm. Nàng chẳng biết tính sao, bèn đến tỏ hết tự sự cho một người bạn thân rõ, và xin coi có biết phương gì chỉ dùm đặng cầu cứu. Người ấy vì sớm biết tín ngưỡng Phật pháp và thường thấy nhiều việc linh

* Trang 90 *
device

hiển, nên khuyên nàng Tuyết Tài tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện mà cầu nguyện cho mẫu thân. Nàng lập tức trở về nhà mà phát nguyện ăn chay và thọ trì Kinh Địa Tạng ba mươi quyển.
Đến ngày 27 tháng 5, nàng tụng kinh vừa viên mãn, kế tối mặt trời mới xế qua, thấy Mẹ của nàng phát hạ lợi và tiểu tiện không ngớt, trọn đêm tới sáng, cả nhà ai cũng hoảng kinh, sợ cho bà không sống nổi. Quả nhiên ngày sau, các chỗ thủng nơi thân của Bà đều xọp lại và da hết láng như trước nữa, rồi lần lần bà ăn uống được và trở nên mạnh khỏe như thường. Nàng Tuyết Tài rất vui mừng và biết nhờ Đức Địa Tạng cảm ứng mới được vậy. Nên nàng càng tín ngưỡng Phật pháp, cứ ăn chay và tụng kinh mãi cho đến thời kỳ Mẹ của nàng quá vãng.
Khi ấy, nàng lo tang khó và tuần tự mà trả hiếu, xong rồi nàng gởi đơn xin từ chức giáo viên, vào trong núi lo tu tịnh nghiệp. Còn những người ở trong huyện ấy thấy sự linh cảm như thế, đều đem lòng tín ngưỡng theo Phật pháp rất nhiều.

* Trang 91 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục