LOGO VNBET
Hòa Thượng
THÍCH HUỆ CHẤN
( 1886 – 1955 )
Trùng Kiến Chùa Hưng Long – Sài Gòn
 
Hòa thượng thế danh Nguyễn  Văn Trà, sinh giờ Sửu ngày 22 tháng 2 năm Bính Tuất (1886) tại xã Ngân Hà, tổng Thanh Quýt trung, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn (nay là thôn 1 xã Điện Nam, Điện Bàn). Thân sinh là cụ ông Nguyễn Văn Thuận pháp danh Ấn Nghi, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Thông pháp danh Chơn Liên. Cả hai ông bà đều là những Phật tử thuần thành của chùa Tam Thai-Ngũ Hành Sơn.
Được sinh trưởng trong một gia đình truyền thống Phật giáo nên Ngài sớm hấp thụ được tinh thần xuất thế của người con Phật. Vào ngày mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn (1904), tại ngôi quốc tự Tam Thai, Ngài được Hòa thượng Chơn Đỉnh Phước Thông  thế phát nhận làm đệ tử, ban cho pháp danh Như Điền, tự Giải Trà. Từ đây, Ngài cùng các đồng môn huynh đệ Huệ Trưởng, Huệ Tràng tinh tấn tu học dưới sự hướng dẫn của các bậc tôn túc như Hòa thượng Phước Trí, Hòa thượng Phước Thông tại núi Ngũ Hành.

* Trang 289 *
device

Sau 2 năm tu học, sự cần mẫn tinh tấn của Ngài khiến cho Bổn sư rất hài lòng. Vào ngày 19 tháng 4 năm Bính Ngọ (1906), Ngài được thọ Tam Đàn Cụ túc tại giới đàn chùa Sắc tứ Từ Quang tỉnh Phú Yên do tổ Chơn Tâm Pháp Tạng làm Hòa thượng truyền giới. Lúc bấy giờ, Ngài vừa tròn 21 tuổi.
Sau khi thọ đại giới về, Ngài càng tinh cần tu niệm, trau dồi Tam vô lậu học nên được Bổn sư truyền trao pháp quyển vào ngày mồng 9 tháng 4 năm Canh Tuất (1910) với đạo hiệu Huệ Chấn đại sư, nối pháp đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Cũng trong thời gian này, Ngài về tại quê nhà khai sơn chùa Phương Thảo.
Vào những năm 1916, tại các tỉnh miền Trung nhất là Quảng Nam hưởng ứng  phong trào Duy Tân rất mạnh. Sau khi phong trào này thất bại, giặc Pháp khủng bố đàn áp những người có liên can đến các nhà yêu nước Trần Cao Vân, Thái Phiên v.v..Đặc biệt, giới Tăng sĩ Quảng Nam liên lụy rất nhiều bởi vì chí sĩ Trần Cao Vân có một thời ở chùa Cổ Lâm-Đại Lộc kết hợp cùng một số chư Tăng ở đây hoạt động phong trào yêu nước chống Pháp. Chính vì thế, trong giai đoạn này một số lượng lớn chư tăng Quảng Nam phiêu bạt vào vùng đất mới phương Nam. Hòa thượng đã cùng với các

* Trang 290 *
device

pháp lữ Thích Đạo Thanh, Thích Đương Nhật v.v… vào Nam hành đạo. Ban đầu, các Ngài ngụ tại chùa Văn Thánh tại Thị Nghè, về sau lại tùy duyên hóa đạo. Hòa thượng Đạo Thanh khai sơn chùa Pháp Hoa-Phú Nhuận; Hòa thượng Đương Nhật khai sơn chùa Khánh Lâm-Hóc Môn, còn Hòa thượng Huệ Chấn được Hội Di Đà tín nhiệm cung thỉnh về trụ trì chùa Sắc tứ Quốc Ân và chùa Hưng Long-Quận 10.
Năm Mậu Thìn (1928), Ngài được sơn môn Quảng Nam cung thỉnh làm chánh thư ký giới đàn Từ Vân, một trong những giới đàn lịch sử của Phật giáo Quảng Nam.
Năm Kỷ Mão (1939), Ngài tổ chức Đại trai đàn chẩn tế để cầu nguyện cho các chiến sĩ trận vong sớm được siêu thoát. Với những công đức như vậy, Ngài được Bộ lễ Nam triều sắc phong Tăng cang.
Năm Canh Thìn (1940), Ngài khai mở trường Hương tại chùa Hưng Long-Sài Gòn để sách tấn chư Tăng tu học. Sau khi trường Hương kết thúc, Ngài tiếp tục mở đại giới đàn, cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Nhàn, trụ trì chùa Linh Sơn Diên Thọ tỉnh Bình Thuận làm Đường đầu Hòa thượng.
Ngày 20 tháng Giêng năm Tân Mão (25/2/1951), Hội Phật học Nam Việt được thành lập tại chùa Khánh

* Trang 291 *
device

Hưng, Hòa thượng được cung thỉnh vào ngôi vị chứng minh đạo sư của Hội.
Nhận thấy chùa sắc tứ Quốc Ân và Hưng Long đã có phần xuống cấp nên Hòa thượng phát nguyện trùng tu. Sau một thời gian ngắn, công việc đã được hoàn tất và lễ lạc thành chùa Sắc tứ Quốc Ân, Hưng Long, Hưng Hiển và Kỷ Niệm Đài đã được long trọng tổ chức vào các ngày mồng 6, 7, 8 tháng 6 năm Giáp Ngọ (1954).
Vào ngày mồng 2 tháng 10 năm Ất Mùi (1955), Hòa thượng thị tịch tại chùa Hưng Long, thọ thế 70 tuổi. Tháp mộ của Ngài được lập tại chùa Khánh Lâm, Hóc Môn, Sài Gòn.
Những năm đầu của thế kỷ XX, Hòa thượng Thích Huệ Chấn là một trong những vị tiền bối của Phật giáo Quảng Nam đi tiên phong vào hành đạo tại Sài Gòn-Gia Định. Là một người tu sĩ được đào tạo căn bản tại ngôi tổ đình Tam Thai nên Hòa thượng sớm trở thành một trong những vị tăng uy tín của Phật giáo Gia Định thời bấy giờ. Vì thế, trong các trường Hương, trường Kỳ cũng như các giới đàn đều cung thỉnh Ngài vào các chức vị quan trọng. Với đức độ và uy tín của mình, Ngài đã kiến tạo chùa Hưng Long thành một ngôi PhạmVũ trang nghiêm và cũng là tổ đình của dòng Lâm Tế Chúc Thánh tại miền Nam Việt Nam.

* Trang 292 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng