LOGO VNBET
Hòa Thượng
THÍCH ĐỒNG PHƯỚC
( 1895 – 1968 )
Trụ Trì Chùa Cổ Lâm – Đại Lộc
 
Hòa thượng thế danh Huỳnh Thanh Liễn, sinh năm Ất Mùi (1895) tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ là cụ ông Huỳnh Thanh Kiên pháp danh Chơn Long và thân mẫu là cụ bà Cao Thị Được pháp danh Chơn Thị.
Vốn sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam Bảo, trong thân tộc có nhiều vị đi xuất gia nên Ngài cũng tiếp nối chí nguyện ấy.
Vào năm Canh Ngọ (1930),  Ngài xuất gia với tổ Ấn Mục-Hoằng Cam tại tổ đình Cổ Lâm tại thôn Hà Nha, xã Đại Đồng huyện Đại Lộc và được Bổn sư ban cho pháp danh Chơn Thông.
Năm Ất Hợi (1935), Ngài thọ Sa Di với pháp tự Đạo Đạt và năm Canh Thìn (1940) thọ Tỳ Kheo với đạo hiệu Đồng Phước, nối pháp đời 40 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh.
Chùa Cổ Lâm vốn là một trong những ngôi chùa cổ thuộc tỉnh Quảng Nam. Nơi đây cũng là chiếc nôi

* Trang 105 *
device

 cách mạng đã lưu dấu chân của các nhà chí sĩ Trần Cao Vân, Huỳnh Thúc Kháng v.v…trong các phong trào cứu nước giải phóng dân tộc. Chính vì lẽ đó mà Tăng chúng tại chùa luôn bị thế lực Nam triều và chính phủ bảo hộ Pháp ruồng bắt khủng bố.
Tuy là người tu sĩ xuất gia đầu Phật hướng tâm đến sự giải thoát, nhưng đời trai nặng nợ núi sông, nhìn cảnh dân chúng lầm than dưới sự đô hộ của ngoại bang nên Hòa thượng đã nhiệt tình tham gia phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng Cộng Sản Đông Dương lãnh đạo.
Sau cách mạng mùa thu năm 1945, Hòa thượng Hoằng Cam về lại Hội An, Ngài được chỉ định kế thừa trụ trì tổ đình Cổ Lâm, một trong những tổ đình lớn của Phật giáo Quảng Nam. Sau đó, người Pháp trở lại tái chiếm Đông Dương, nhân dân khắp nơi đều đi tản cư, nhưng Hòa thượng vẫn kiên trì ở lại chốn Cổ Lâm sáng tối hai thời kinh kệ để duy trì mạng mạch nơi chốn tổ.
Năm Nhâm Thìn (1952), Giáo Hội Tăng Già Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập, Hòa thượng được mời làm ủy viên của hội đặc trách huyện Đại Lộc.
 Năm Giáp Ngọ (1954), sau khi đình chiến, Ngài cùng với ngài phó trụ trì là Hòa thượng Long Tường (tức ngài Kiểm Chuyên) đứng ra vận động trùng tu toàn

* Trang 106 *
device

bộ chùa Cổ Lâm do bị tàn phá bởi cuộc chiến Pháp-Việt. Lễ khánh thành được tổ chức vào năm 1959 dưới sự chứng minh của đức Tăng Cang Thích Thiện Quả, trụ trì tổ đình Chúc Thánh-Hội An.
Sau đó, Ngài cùng với Hòa thượng Long Tường hằng năm tập chúng an cư tại tổ đình Cổ Lâm khiến cho chốn tổ ngày càng khởi sắc. Từ đó, Tăng chúng lần lần quy tụ về lại Cổ Lâm dưới sự hướng dẫn dạy bảo của Ngài.
Hòa thượng là người tính tình hòa nhã đôn hậu nên rất được mọi người yêu mến kính trọng. Trong thời kỳ chiến tranh Pháp Việt cho đến chiến tranh Việt Mỹ, vùng quê hương Đại Lộc là nơi giao tranh ác liệt. Bao nhiêu trận chiến xảy ra trên quê hương này gây tang tóc cho những người nông dân hiền lành chất phác. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau thương đó được Hòa thượng an ủi vỗ về bằng những lời thăm hỏi động viên và những lời kinh kệ đượm mùi thiền vị.
Trong cuộc chiến khắc nghiệt Việt Mỹ ấy, vào năm 1967 ngôi chùa Cổ Lâm lại sụp đổ hoàn toàn và Tăng chúng phân tán khắp nơi tránh nạn, chùa xưa lại hoàn toàn im lặng, chỉ còn mình Hòa thượng ra vào với ngôi chánh điện nhỏ che tạm bằng tranh nứa.

* Trang 107 *
device

Hòa thượng thị tịch vào ngày 27 tháng Giêng năm Mậu Thân (1968), thọ 72 tuổi, tháp mộ được lập bên trái tổ đình Cổ Lâm.
Sau ngày đất nước thống nhất vào năm 1975, chùa Cổ Lâm và bảo tháp của Ngài đã được môn đồ kiến lập lại. Lòng từ của Ngài, nhất là sự nhẫn nhục kiên trì trong việc duy trì tổ nghiệp mãi là một tấm gương sáng cho đàn hậu học noi theo.

* Trang 108 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng