LOGO VNBET
Hòa Thượng
CHƯƠNG TƯ – HUỆ QUANG
( ….. – 1873 )
Trụ Trì Chùa Tam Thai – Ngũ Hành Sơn
 
Hòa thượng thế danh Đặng Văn Quang, người xã Đức An, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Sinh ra tại một vùng đất có nhiều vị cao tăng xuất gia nên Ngài cũng sớm có ý chí xuất tục, tìm thầy học đạo, cầu sự giải thoát.
Thuở thiếu thời, Ngài nghe nói có thiền sư Toàn Nhâm-Quán Thông là vị cao Tăng đương thời đang giáo hóa tại chùa Phước Lâm, xã Thanh hà, phủ Điện Bàn nên bèn tìm đến xin thầy xuất gia học đạo. Ngài được tổ thu nhận làm đệ tư, ban cho pháp danh Chương Tư, tự Tuyên Văn. Như vậy, Ngài nối pháp dòng Lâm Tế đời thứ 38, thuộc thế hệ thứ 5 pháp phái Chúc Thánh.
Sau một thời gian tu học tại Phước Lâm,  khi giới pháp đã đầy đủ, Ngài xin Bổn sư cho vào chùa Từ Quang, tỉnh Phú Yên để học thêm kinh luật luận. Tại nơi đây, Ngài cầu pháp nhân duyên với tổ Toàn Đức Thiệu Long tại chùa Khánh Sơn với pháp hiệu Huệ Quang.
Năm Tân Dậu (1861), niên hiệu Tự Đức 14, Ngài được triều đình bổ nhiệm làm trụ trì chùa Linh Ứng

* Trang 41 *
device

 trên núi Ngũ Hành, kế nhiệm thay cho thiền sư Hải Nghiêm-Phước Nghi vừa viên tịch.
Năm Nhâm Tuất (1862), niên hiệu Tự Đức 15, thiền sư Chương Tín-Hoằng Ân viên tịch, Ngài lại được triều đình cải bổ làm trụ trì quốc tự Tam Thai.
Năm Kỷ Tỵ (1869), niên hiệu Tự Đức thứ 22, ngài cùng Bổn sư lập đàn truyền giới tại chùa Phước Lâm. Giới đàn này chư sơn đã cung thỉnh tổ Quán Thông chứng minh và Ngài được cung thỉnh làm Hòa thượng đàn đầu truyền giới.
Thiền sư Huệ Quang là một bậc mô phạm nơi chốn Tòng lâm. Ngài dõng mãnh tinh tấn trên bước đường tu đạo. Gần như cả cuộc đời, Ngài không hề đau ốm gì cả.
Năm Quý Dậu (1873), niên hiệu Tự Đức 26, vào ngày 22 tháng 6, Ngài nhóm họp môn đồ, ân cần phó chúc mọi việc một cách rõ ràng rồi an nhiên mà thoát hóa. Môn đồ đã kiến tạo bảo tháp của Ngài tại phía Nam ngọn Âm Hỏa Sơn trong núi Ngũ Hành.
Với 12 năm ngắn ngủi đặt chân lên núi Ngũ Hành hoằng dương Phật pháp, tuy chưa có sử sách nào ghi lại cụ thể đạo nghiệp của Ngài, nhưng Ngài đã đào tạo và cống hiến cho Phật giáo Quảng Nam hai vị cao tăng cận đại mà đạo nghiệp của các ngài như vầng trăng tỏa sáng trong đêm tăm tối: đó là các ngài Chí Thành và Vĩnh Gia.

* Trang 42 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng