LOGO VNBET
HT. THÍCH THIỆN SIÊU
 
 


 
HƯ TÂM HỌC ĐẠO

 
 
 
 

 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2003

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

Lời thưa

 
Đã hơn 3 năm qua, kể từ khi  Cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc Tôn sư của chúng tôi viên tịch, cuốn sách nhỏ này là tập thứ 5 sau 4 tập "Chữ nghiệp trong đạo Phật" - 2002; "Thức biến" - 2002; "Lược giải kinh Pháp Hoa" - 2003; và "Phật ở trong lòng" - 2003, trong nỗ lực sưu tập các tác phẩm của hòa thượng. "Hư tâm học đạo" là một tập hợp gồm 35 bài viết, bài thuyết giảng và phát biểu của Hòa thượng trong khoảng từ năm 1942 đến 1999.
Do lòng trân quí đức độ, trí tuệ của bậc Tông tượng Thiền môn, bậc Thầy cao cả đã dày công dạy dỗ chúng tôi, lại sợ Pháp ngữ của Hòa thượng lâu ngày sẽ có thể sẽ bị thất lạc, nên chúng tôi đã có phần lo lắng, vội vàng sưu tầm thành lập "Hư tâm học đạo" này. Do đó, nội dung tuyển tập này có thể đã không được sắp xếp chặt chẽ theo thể loại, nội dung và thứ tự thời gian như mong ước ban đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện sau này.

* Trang 3 *
device

          Vẫn với phong cách diễn đạt trong sáng, giản dị, tự nhiên như đã thấy ở các tác phẩm khác của Hòa thượng, nội dung ở đây nhằm triển khai giáo lý của đức Phật, chủ yếu đề cập đến việc tu học ở Tăng Ni Phật tử, nhấn mạnh đến đạo đức học Phật giáo áp dụng trong tư duy, tình cảm và thái độ trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt, trong các bài phát biểu được xem là các đạo từ, với tư cách là nhà mô phạm chốn Tòng lâm từ những năm 40 đến nay, Hòa thượng đã tận tình giảng dạy cho nhiều thế hệ Tăng ni về việc tu học, giữ gìn tác phong đạo đức trong nếp sống, phù hợp với Chánh pháp của đức Phật, đóng góp vào việc xây dựng xã hội đạo đức văn minh. Ngoài ra, những phát biểu của Hòa thượng tại các hội nghị, buổi lễ, các bài viết từ năm 60 trước đây cũng là những tài liệu quí giá về sự phát triển của Phật giáo và giáo dục Phật giáo Việt Nam.
          Bằng lời lẽ nhẹ nhàng, từ ái, Hòa thượng giảng dạy, dẫn dắt qua những câu chuyện xưa, chuyện nay. Những sự việc thường rất bình thường trong cuộc sống bình thường; người đọc, người nghe như được đẩy đưa từng bước để rồi có khi chính mình không hay biết, được đưa vào những ngõ ngách thâm áo của Phật pháp. Những ai từng thân cận Hòa thượng hẳn đều

* Trang 4 *
device

nhận thấy như thế nhưng khó mà nêu trỏ được biện pháp và phương pháp giáo dục của Hòa thượng. Phải chăng cung cách giáo dục này là hiệu năng của Trí tuệ, Từ bi và sức cảm ứng, kết quả của nhiều đời tu hành theo chánh pháp của đức Phật?
          chân thành cảm niệm Ân sư, tin tưởng giáo lý của đức Phật qua những lời nói, trang viết của Hòa thượng gây lợi ích cho mọi người, chúng tôi trân trọng giới thiệu tập "Hư tâm học đạo" này cùng chư độc giả.
Từ Đàm, Lập Đông Quí Mùi, 2003.
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

* Trang 5 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo