LOGO VNBET
THAM LUẬN

          Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
          Trước hết,chúng tôi xin thay mặt Đoàn đại biểu GHPGVNTN kính lời chào mừng chân thành hòa hợp cùng toàn thể Đại hội.
          Sau đây, tôi xin đọc bản tham luận của đoàn Đại biểu chúng tôi.
          ... ...
          Kể từ nước Việt Nam ta độc lập đến nay, đạo Phật đã chan hòa vào đời sống dân tộc. Bất cứ thời nào, đạo Phật cũng không thiếu những nhà sư cũng như nam nữ Phật tử hiến thân phụng sự Đạo, làm lợi ích cho dân tộc, cho đất nước. Lịch sử đã có những trang rõ nét với những danh hiệu như Thái sư, Quốc sư, Thượng sĩ. Bên cạnh đó, còn bao nhiêu trang sử bất thành văn, kể cả ngoài sự ghi nhận và biết đến của bao nhiêu người không tên tuổi đã âm thầm xây dựng dạo đời. Thành tích của họ như "nhạn lướt mặt hồ không để ảnh; gió luồng khóm trúc chẳng lưu vang". Đối với đạo Phật, đạo và đời không thể tách rời nhau được. Chính vì vậy mà đạo Phật đã trở thành một thực thể trong tinh thần, tư

* Trang 281 *
device

tưởng và truyền thống của dân tộc và thể hiện ra mọi mặt trong đời sống.
          Từ cái điểm chung làm ra đạo, tức vận dụng cái tinh thần đạo vào việc lợi ích mình, lợi ích đất nước, dân tộc, chúng sanh trong tinh thần từ bi, trí tuệ, vô ngã, giải thoát phục vụ cho sự an vui lợi lạc về tinh thần cũng như vật chất, đời này cũng như đời sau.
          Vì vậy cho nên trong quá khứ lịch sử, đạo Phật Việt Nam đã tùy hoàn cảnh khác quan mà thể hiện, đó gọi là tùy căn cơ, thời sự, mượn những hình thức tổ chức làm phương tiện ứng đạo vào đời, sao cho có lợi ích, còn nội dung bản chất, tinh thần đạo Phật vẫn là một. Điểm nổi bật rõ nét nhất trong Phật giáo sử là đạo Phật Việt Nam không có đường phân chia rõ rệt, mang tính mâu thuẫn giữa các giáo pháp, tôn phái, hệ phái. Tinh thần chân chính của đạo Phật Việt Nam là bao giờ trong tâm niệm cũng thấy đạo Phật Việt Nam là một thể thống nhất, một khối không thể tách rời ra được.
          Tâm niệm đó đã được cố gắng thể hiện qua bao nhiêu giai đoạn của lịch sử đất nước, mà giai đoạn cao nhất của lịch sử đất nước, mà giai đoạn cao nhất phải nói là sự thành lập GHPGVNTN tại miền Nam trước đây. Đó là sự thực hiện trong một giai đoạn lịch sử khó khăn và không phải đã có những hy sinh cao đẹp đối với dân tộc và đạo pháp mà kẻ hữu tâm với đạo,với đời hằng thương kính.

* Trang 282 *
device

          Nhưng giáo hội chúng tôi đã không lấy đó làm thỏa mãn, vì sự thống nhất đó chưa trọn vẹn.
          Sau khi nước ta hoàn toàn giải phóng, Giáo hội chúng tôi đạt nguyện vọng lên chính phủ, xin giúp đõ cho Phật giáo được tiến hành thống nhất trong cả nước. Nay cơ duyên đã đầy đủ, cả nước thống nhất mọi mặt và đang tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội được Đảng, Chính phủ và Mặt trận giúp đỡ, hai năm qua Ban vận động thống nhất Phật giáo đã tích cực hoạt động để có ngày hôm nay. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiền đồ Phật giáo.
          Giáo hội chúng tôi tán đồng nghị quyết đầu tiên của Ban vận động là: "Mở ra một hướng phát triển mới trong lịch sử Phật giáo nước nhà, làm lợi ích cho Tổ quốc và nhân dân, làm sáng chói tinh thần Phật giáo trong thời đại nước Việt Nam độc lập thống nhất, phát huy cao hơn nữa truyền thống gắn bó hài hòa giữa đạo Phật và dân tộc, bảo đảm truyền thống tín ngưỡng và phương pháp tu hành của Tăng Ni và đồng bào Phật tử đúng theo lời Phật dạy".
          Trong niềm tán đồng đó, chúng tôi cầu chúc Đại hội này sớm đạt được việc xây dựng một cơ chế hợp lý, hợp tình, sao cho mãn nguyện vọng, gây được lòng hoan hỷ tin tưởng của tất cả Tăng Ni Phật tử để họ có thể yên tâm kết hợp thành một khối để phát huy hơn

* Trang 283 *
device

nữa truyền thống phục vụ đạo pháp không quên dân tộc, phục vụ dân tộc không quên đạo pháp.
          Có thế mới thể hiện tinh thần hòa hợp mà luật Tứ phần đã dạy rằng:"Cùng học một thầy, cùng nhau hòa hợp như nước và sữa mới được lợi ích an vui trong Phật pháp". Nếu không, danh nghĩa không những chỉ là danh nghĩa, mà còn vì danh nghĩa làm hại bản chất.
          Để chấm dứt, chúng tôi xin gởi lên Đại hội một lời Phật dạy trong Trung Bộ Kinh là :" Hội họp trong đoàn kết, giải tán trong đoàn kết,làm việc trong đoàn kết".
          Xin hồi hướng công đức này cho đạo pháp, dân tộc và sự lợi lạc cho tất cả chúng sinh.
          Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
*
________________________
*Hội nghị đại biểu Thống nhất PGVN ngày mồng 04,05,06 và 07 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội năm 1981. Tham luận của đoàn Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. (Do thượng tọa Thích Thiện Siêu đọc).

* Trang 284 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo