LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
 
KINH TIỂU BỘ
TẬP I
(Số thứ tự 28)
 
 
 
 
 
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ấn hành – 1999
 

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
Của
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH
ĐẠI TẠNG KNH VIỆT NAM
 

 
1.      Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
2.      Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH
3.      Hòa thượng THÍCH GIÁC NHƯ
4.      Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
5.      Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG
6.      Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT
7.      Hòa thượng MAHÀ SARAY
8.      Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM
 
 
 
 

* Trang 5 *
device

 
Kinh Tiểu Bộ 1