LOGO VNBET

Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên

Lời Nói Đầu

Quyển Thượng - I. Duyên Khởi

II. Xuất Sanh

III. Chứng Đạo

IV. Độ Sanh

V. Hội Ngộ

VI. Thỉnh Vấn

VII. Vấn Đáp - 1. Mục Đích Xuất Gia

2. Tái Sanh

3. Các Điều Lành

4. Hiếu Thuận

5. Tinh Tấn

6. Nhớ Nghĩ Điều Lành

7. Nhất Tâm

8. Trí Tuệ

9. Công Năng Của Các Điều Hành - 10. Ai Tái Sanh

11. Không Còn Tái Sanh

12. Trí Tuệ Của Người Đắc Đạo

13. Năm Tâm Lành

Quyển Trung - I. Các Vấn Đề Về Tâm Thức - 1. Cảm Xúc Và Sự Khổ, Vui

2. Sau Khi Chết

3. Nguyên Nhân Tái Sanh

4. Danh Và Thân

5. Vòng Tròn Sanh Tử

6. Cội Nguồn Sanh Tử

7. Nhân Duyên Sanh

8. Bản Ngã

9. Căn Và Thức

10. Xúc Nhập

11. Lạc Thọ

12. Hiểu Rõ Và Nhận Biết - 13. Tư Tưởng

14. Sự Rung Động Trong Lòng - 15. Phân Biệt

16. Căn Và Trần

II. Sanh Tử Và Niết Bàn - 1. Nghiệp Quả Sai Biệt

2. Nên Sớm Làm Việc Thiện

3. Địa Ngục

4. Niết Bàn

5. Ai Nhập Niết Bàn - 6. Vì Sao Biết Niết Bàn Là Vui?

7. Vì Sao Biết Có Phật?

8. Người Đắc Đạo Có Khổ Hay Không?

9. Đắc Đạo Và Nhập Niết Bàn

Quyển Hạ - I. Việc Làm Và Nhân Quả - 1. Không Ai Hơn Phật

2. Làm Theo Kinh Phật

3. Sau Khi Chết - 4. Nhân Quả Nối Tiếp

5. Dự Tri Nhân Quả

II. Phật Và Đệ Tử - 1. Phật Đang Ở Đâu?

2. Tự Yêu Mến Thân Thể

3. Phật Không Giống Thế Gian

4. Ngụy Biện

5. Ai Là Thầy Của Phật - II. Tu Tập Và Giải Thoát - 1. Hai Giọt Lệ

2. Người Được Giải Thoát - 3. Trí Nhớ

4. Phát Khởi Trí Nhớ

5. Độ Người Cũng Như Trị Bệnh

6. Thuyền Chở Đá

7. Vì Sao Phải Lo Tu Hành

8. Sự Hóa Hiện Của Tâm Thức

9. Nhân Duyên Hiểu Đạo

10. Thiện Ác Và Tội Phước

11. Người Đắc Đạo Và Các Việc Lạ

12. Ngưng Hơi Thở

13. Trí Tuệ Của Người Đắc Đạo

IV. Đoạn Kết

Phần Hán Văn

Quyển Thượng

Quyển Trung

Quyển Hạ

Mục Lục

Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên