LOGO VNBET
thừa của môn phái Chúc Thánh tại Bình Định. Pháp tự Ngài cho chữ GIÁC và pháp hiệu chữ VIÊN.
Hiện tại, chùa Khuông Việt là một trong những đạo tràng lớn tại Bắc Âu. Hàng năm chùa thường tổ chức An cư với sự tham dự trên 50 Tăng ni tại Châu Âu, mùa đông chùa còn tổ chức khóa tu cho Phật tử trẻ v.v...
 
                                                                       Chùa Khuông Việt – Na Uy
II. TẠI CHÂU MỸ
Châu Mỹ là một trong những châu lục lớn nhất trên thế giới và nước Mỹ có số lượng người Việt định cư nhiều hơn so với các châu lục khác. Do vậy, số lượng tự viện và chư Tăng ni hành đạo tại đây cũng rất nhiều, trong đó chư Tăng thuộc thiền phái Chúc Thánh chiếm số lượng không nhỏ.
Tại tiểu bang Texas, có Hòa thượng Thích Chơn Điền, đời 40 Lâm Tế Chúc Thánh (đệ tử Hòa thượng Phổ Thoại, chùa Long Tuyền, Hội An, Quảng Nam) lập chùa Quan Âm. Tại tiểu bang California có: Hòa thượng Thích Thanh An, đời 43 Lâm Tế Chúc Thánh (đệ tử Hòa thượng Thích Trí Hữu, chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lập An Tường Tự Viện ở thành phố Oakland;

* Trang 534 *
device

Tu viện Kim Cương – bang Atlanta
Hòa thượng Thích Hạnh Đạo, đời 42 Lâm Tế Chúc Thánh (đệ tử Hòa thượng Thích Trí Minh, chùa Pháp Bảo, Hội An, Quảng Nam) lập chùa Phổ Đà ở thành phố Santa Ana; Hòa thượng Thích Huyền Dung đời 41 Lâm Tế Chúc Thánh (đệ tử Hòa thượng Thích Trí Hải, chùa Bích Liên, Bình Định) lập Phật Quang thiền viện ở thành phố Santa Ana; Thượng tọa Thích Pháp Châu đời 44 Lâm Tế Chúc Thánh (đệ tử Hòa thượng Thích Thông Bửu, chùa Quan Thế Âm, Sài–gòn) lập chùa Việt Nam ở thành phố Garden Grove; Thượng tọa Thích Minh Dung (đệ tử Hòa thượng Thích Huyền Quang, tu viện Nguyên Thiều, Bình Định) lập chùa Quang Thiện ở thành phố Ontario. Tại bang Atlanta có Thượng tọa Thích Hạnh Đạt đời 42 Lâm Tế Chúc Thánh (đệ tử của Hòa thượng Thích Thọ Giác, Quảng Ngãi) lập tu viện Kim Cang. Tại bang Virginia có Thượng

* Trang 535 *
device

tọa Thích Đồng Điển, đời 43 Lâm Tế Chúc Thánh (đệ tử Hòa thượng Thích Hành Trụ, chùa Đông Hưng, Sài–gòn) lập chùa Đông Hưng. Tại bang Chicago có Thượng tọa Thích Hạnh Tuấn đời 42 Lâm Tế Chúc Thánh (đệ tử Hòa thượng Thích Như Vạn, chùa Phước Lâm, Hội An, Quảng Nam) trú trì chùa Trúc Lâm. Tại bang Washington D.C có Thượng tọa Thích Đồng Trung đời 43 Lâm Tế Chúc Thánh (đệ tử Hòa thượng Thích Hưng Từ, chùa Pháp Hội, Bình Thuận) lập chùa Dược Sư tại thành phố Seatle v.v... và nhiều tự viện trực thuộc Giáo hội Phật giáo Linh Sơn trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn những tự viện đều mang tính cách cải gia vi tự, chỉ có chùa Việt Nam tại Cali và tu viện Kim Cang ở Atlanta có tính cách quy mô mang dáng dấp một ngôi chùa Việt Nam trên nước Mỹ. Hiện nay tại nước Mỹ, môn phong Chúc Thánh có các vị trưởng thượng cụ thể như Hòa thượng Thích Chơn Điền; Hòa thượng Thích Huyền Dung; Hòa thượng Thích Hạnh Đạo; Hòa thượng Thích Thanh An.
1. Hòa thượng Chơn Điền–Đạo Phước
眞 田 道 福: Chùa Quan Âm
 


Hòa thượng Chơn Điền

Hòa thượng thế danh Hoàng Hữu Hạnh, sinh ngày 16 tháng 10 năm Đinh Mão (1927) tại Kiến An, miền Bắc nước Việt. Trong thời kỳ 9 năm kháng Pháp, Ngài tham gia vào Vệ quốc đoàn để làm trọn bổn phận người trai khi đất nước lâm nguy. Vào khoảng những năm 1950, nhân một chuyến thăm chùa Long Tuyền, Hội An, Ngài cảm mến đạo phong của tổ Phổ Thoại nên phát tâm học đạo. Ngài được Hòa thượng Phổ Thoại nhận làm đệ tử và ban pháp danh Chơn Điền, tự Đạo Phước, nối pháp đời 40 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh.
 

* Trang 536 *
device

Sau một thời gian tu học tại Long Tuyền, Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho vào tham học tại Phật học đường Nam Việt. Sau khi tốt nghiệp, Ngài trú tại chùa Ấn Quang để phục vụ công tác Giáo hội do chư tôn đức giao phó.
Sau năm 1975, Hòa thượng sang Mỹ và lập chùa Quán Âm tại bang Texas để tu tập. Ngài là người có tâm hồn nghệ sĩ nên thường làm thơ với bút hiệu “Ngốc tử”.
2. Hòa thượng Như Lễ–Huyền Dung
如 禮 玄 容


Hòa thượng Huyền Dung

Hòa thượng sinh năm Mậu Ngọ (1918) tại Bình Định. Ngài xuất gia với Hòa thượng Chơn Giám–Trí Hải tại chùa Bích Liên. Ngài được Hòa thượng Bổn sư ban cho pháp danh Như Lễ, hiệu Huyền Dung, nối pháp đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Những năm 1950, Ngài vào Sài–gòn khai sơn chùa Phật Quang tại quận 10. Năm 1953, Ngài sang Anh du học và ở lại hoằng pháp nơi đây.
Năm Canh Thìn (2000), Ngài sang hoằng pháp tại Mỹ và ngụ tại Phật Quang Thiền Viện thành phố San Diego, tiểu bang Cali.
Hòa thượng đã dịch kinh Dược Sư và Thủy Sám mà Phật tử Việt Nam thường hay tụng đọc. Đồng thời Ngài còn biên soạn Giáo trình Thiền và Tịnh Độ cũng như tập Giảng giải kinh Pháp Hoa để hàng Phật tử có điều kiện hơn nữa trong việc tìm hiểu giáo lý nhà Phật.
3. Hòa thượng Thị Uẩn–Hạnh Đạo–Thuần Phong
是 蕰 行 道 純 風: Chùa Phổ Đà
Hòa thượng Thích Hạnh Đạo thế danh Nguyễn Đình Mân, sinh quán tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam. Ngài xuất gia

* Trang 537 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh