LOGO VNBET
– Từ năm 1967 đến 1974, Ngài là sáng lập viên Tổng đoàn Thanh niên Tăng ni Sài–gòn, Gia Định và giữ chức vụ Phó tổng đoàn.
– Từ năm 1972 đến 1975, Ngài là Tổng thư ký Tổng vụ Cư sĩ GHPGVNTN.
– Từ năm 1975 đến 1977, Ngài đảm nhiệm chức vụ Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Gia Định.
– Từ năm 1977 đến 1981, trong giai đoạn khó khăn chung của Giáo hội, Ngài giữ chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ GHPGVNTN.
Hòa thượng viên tịch tại Tổ đình Quán Thế Âm, Phú Nhuận lúc 21 giờ ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Hợi (02/03/2007), trụ thế 72 năm, 47 giới lạp. Tuy đã về cõi Phật, nhưng hình ảnh và đức độ của Ngài vẫn còn mãi trong lòng môn đồ pháp quyến, Tăng ni và Phật tử xa gần.
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI
Vào đầu thế kỷ XX, phong trào chấn hưng Phật giáo lan rộng khắp 3 miền. Từ đó, trong tinh thần đổi mới, Ni giới được hình thành và phát triển, dần dần đóng một vai trò quan trọng qua các thời kỳ phát triển của Giáo hội.
Trong sự phát triển của Ni bộ ấy, có sự đóng góp rất lớn của chư Ni truyền theo pháp kệ của Tổ sư Minh Hải–Pháp Bảo. Phần lớn là chư Ni “dòng họ Tịnh”, nghĩa là các vị Ni trưởng, Ni sư là đệ tử của Hòa thượng Thích Hành Trụ tại chùa Đông Hưng, Thủ Thiêm. Hòa thượng phú pháp cho đệ tử Ni với pháp hiệu chữ TỊNH đứng đầu nên gọi là chư Ni dòng họ Tịnh. Như quý Ni trưởng: Thích Nữ Tịnh Khiết (trú trì chùa Kim Liên); Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hạnh, trú trì chùa Bồ Đề; Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Giác, trú trì chùa Vạn Hạnh, Thủ Đức; Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Từ, trú trì chùa Từ Thuyền, Gò Vấp; Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nhẫn, trú trì chùa Giác Viên; Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Thanh, trú trì chùa Kim Quang, Bến Tre; Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Như, trú trì chùa Sắc tứ Linh Thứu, Tiền Giang v.v... Đa phần, đệ tử Ni của Hòa thượng Thích Hành Trụ phát triển tông phong xuống các tỉnh miền Tây Nam bộ.

* Trang 458 *
device

Trong những thập niên 60–70 của thế kỷ XX, một số chư Ni từ miền Trung vào tham học tại Ni trường Từ Nghiêm, Dược Sư. Sau khi ra trường, các vị đảm nhận một số ngôi chùa tại Sài–gòn để hoằng dương Phật pháp.
Trong sự truyền thừa, có các vị Ni trưởng tiêu biểu như sau:
1. Ni trưởng Đồng Chánh–Thông Huệ–Tịnh Như
同 正 通 慧 凈 如 (1923–1986): ): Chùa Linh Thứu
 


Ni trưởng Thông Huệ

Ni trưởng thế danh Đỗ Thị Bạch Tuyết, pháp danh Đồng Chánh, tự Thông Huệ, hiệu Tịnh Như, sinh ngày 19 tháng 2 năm Quý Hợi (1923) tại làng Tam Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thân phụ là cụ ông Đỗ Phủ và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Nhụ nhơn. Ni trưởng là đệ tử quy y thế độ với Sư tổ Chánh Quả (chùa Kim Huê, Sa Đéc) thuộc dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40. Sau này Ni trưởng cầu Chánh pháp Nhãn tạng với Hòa thượng Thích Hành Trụ (chùa Đông
Hưng, Thủ Thiêm) thuộc dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 43.
Năm 19 tuổi (1942), Ni trưởng tìm đến tổ Chánh Quả xin quy y và thế phát xuất gia.
Năm 21 tuổi (1944), Ni trưởng thọ giới Sa–di ni tại Giới đàn chùa Kim Huê và học kinh, luật tại đây. Sau này tổ Chánh Quả cất chùa Phước Huệ làm trú xứ cho Ni chúng, Ni trưởng cũng về đây tu học.
Khoảng thập niên 40–50 thế kỷ XX, Hòa thượng Hành Trụ cùng các pháp lữ nhận chùa Long An ở gần đấy, Ni trưởng đến cầu pháp, nghe kinh, tham học với Hòa thượng và là đệ tử Ni đầu tiên của Ngài. Thời gian học đạo tại đây, Ni trưởng kiến tạo chùa Từ Nguyên, thị xã Sa Đéc.

* Trang 459 *
device

Năm 22 tuổi (1945), Hòa thượng Kiểu Lợi (Thiện Chơn) mở Phật đường Bảo An ở Quới Sơn với số Tăng ni cầu học hơn 200 vị. Trên tinh thần tinh cần, tinh tấn, nghiên tầm giáo điển, tinh sưu nghĩa lý, Ni trưởng đã theo học cùng quý Ni trưởng Như Chơn, Như Nghĩa…
Năm 24 tuổi (1947), Ni trưởng cùng quý Ni trưởng Như Nghĩa, Như Chơn đến đảnh lễ Hòa thượng Thành Đạo (Bổn sư của Ni trưởng Như Nghĩa) để tham học thêm yếu nghĩa Đại thừa.
Ngày 20 tháng 05 năm 1947, Ni trưởng chính thức tham gia công tác Phật sự cùng hai pháp hữu. Ni trưởng được Hòa thượng Thành Đạo giao trú trì chùa Sắc tứ Linh Thứu, còn Hòa thượng lên Sài–gòn khai sơn chùa Phật Ấn. Trong trách nhiệm trú trì, Ni trưởng cùng hai pháp lữ tôn tạo, tu bổ trang nghiêm lại cảnh chùa Sắc tứ Linh Thứu.
Năm 1956, tại Đại hội Ni bộ Nam Việt tổ chức tại chùa Huê Lâm, Ni trưởng đảm nhiệm chức vụ Nghi lễ trong Ban quản trị Ni bộ Trung ương
Từ 1956 đến 1958, Ni trưởng mở lớp Sơ đẳng Gia giáo Phật học tại chùa Sắc tứ Linh Thứu. Suốt khóa học bốn năm, Ni trưởng làm Giám đốc kiêm Giáo thọ sư, chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo lớp Ni kế thừa ở miền Tây Nam bộ, đồng thời từng bước trùng tu ngôi Tam bảo Sắc tứ Linh Thứu.
Từ 1960 đến 1962 chiến tranh ác liệt, người dân ly loạn di tản ra Mỹ Tho và Ni trưởng khai sáng Linh Thứu Ni viện.
Từ 1970 đến 1972, Ni trưởng trùng tu Đại hùng Bảo điện, kiến tạo hoa viên Cực Lạc và xây dựng cổng Tam quan Linh Thứu Ni viện.
Từ 1975 đến 1985, Ni trưởng thường tham gia các khóa học của Ni chúng trên cương vị Giáo thọ sư. Mặc dù thời gian này sức khoẻ kém dần, thân lại mang bệnh nhưng vì tương lai Ni chúng, vì sự nghiệp phò trì mạng mạch đạo pháp nên Ni trưởng vẫn chuyên tâm lo Phật sự không một phút nghỉ ngơi.
Năm 1986 sau một cơn bệnh, Ni trưởng đã viên tịch vào giờ Ngọ ngày mồng 2 tháng 9 năm Bính Dần dưới sự hộ niệm của tứ chúng; trụ thế 62 năm, 40 hạ lạp. Môn nhân đệ tử xây tháp phụng thờ tại Tổ đình Sắc tứ Linh Thứu.

* Trang 460 *
device

2. Ni trưởng Đồng Độ–Thông Chúng–Tịnh Khiết
同 度 通 眾 凈 契 (1920–1986): ): Chùa Kim Liên
 


Ni trưởng Tịnh Khiết

Ni trưởng thế danh Tống Thị Tiếp, sinh năm Canh Thân (1920) tại miền Bắc Việt Nam. Năm lên 7 tuổi, Ni trưởng theo chú là Hòa thượng Thanh Tiêu xuất gia tu học và thọ giới Sa–di ni tại chùa Cổ Loan.
Năm 17 tuổi, Ni trưởng được Bổn sư gởi vào Nam tu học. Ni trưởng đã cầu pháp y chỉ với Hòa thượng Thích Hành Trụ tại chùa Tăng Già Kim Liên. Năm Bính Tuất (1946), Ni trưởng đắc pháp với Hòa thượng Thích Hành Trụ và được Hòa thượng ban cho pháp danh Đồng Độ, tự
Thông Chúng, hiệu Tịnh Khiết, nối pháp đời 43 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 10 pháp phái Chúc Thánh.
Năm Quý Mão (1963), Hòa thượng Hành Trụ giao chùa Kim Liên cho Ni trưởng trú trì và Ni trưởng đem hết tâm lực tái thiết lại chùa.
Năm Mậu Thân (1968), Ni trưởng mở trường Tiểu học để giúp đỡ dân nghèo quanh vùng.
Năm Canh Tuất (1970), Ni trưởng mở Ký nhi viện để nuôi trẻ em nghèo khốn khó.
Năm Ất Mão (1975), Ni trưởng hướng dẫn Ni chúng đi sản xuất tại Đại Tòng Lâm với nông trại Kim Liên, về sau phát triển thành thiền viện Huệ Chiếu.
Vào ngày 13 tháng 12 năm Bính Dần (1986), Ni trưởng viên tịch tại chùa Kim Liên, thọ 66 tuổi và 40 hạ lạp.

* Trang 461 *
device

3. Ni trưởng Đồng Chánh–Thông–Nghĩa–Tịnh Giác
同 正 通 義 凈 覺 (1909–1995) ): Chùa Vạn Hạnh


Ni trưởng Tịnh Giác

Ni trưởng thế danh là Đinh Thị Theo, pháp danh Đồng Chánh, tự Thông Nghĩa, hiệu Tịnh Giác, sinh năm Kỷ Dậu (1909) tại tỉnh Quảng Ngãi. Thân phụ là cụ ông Đinh Văn Thường và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Giỏi.
Năm 17 tuổi, Ni trưởng vào Sài–gòn lập nghiệp và đạo tâm của Ni trưởng dần dần phát triển tại mảnh đất phồn hoa đô thị này. Năm 1945, Ni trưởng chính thức rời bỏ thế tục, bước vào chốn không môn và xuất gia tại chùa Tăng Già (nay là
chùa Kim Liên, quận 4), được Hòa thượng Thích Hành Trụ tiếp nhận làm đệ tử.
Năm 1950, với tinh thần tinh tấn tu học, giới hạnh trang nghiêm, Ni trưởng đã được Hòa thượng Bổn sư lần lượt cho thọ giới Sa–di ni, Thức–xoa–ma–na, Tỳ–kheo ni và Bồ–tát giới.
Sau những năm tháng chăm học siêng tu, Ni trưởng thấy cơ duyên “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài” đã đến, trong thời gian này, Ni trưởng chính thức nhận ngôi chùa Phước Lâm tại thị trấn Thủ Đức.
Năm 1954, trong thâm tâm muốn tìm nơi an trú để tịnh tu, nên Ni trưởng dừng chân nơi vùng đất gần chùa Vạn Đức để cất tịnh thất tu dưỡng. Chí nguyện độ sanh không ngừng, từ một tịnh thất dần dần biến thành một ngôi già–lam mang tên “Ni viện Vạn Hạnh” rất khang trang, Ni chúng về tu học ngày một đông, các Phật tử lại về chiêm bái ngày càng nhiều. Cũng tại đây đã trở thành chốn phạm vũ huy hoàng. Noi theo tâm nguyện độ sanh của Bồ–tát, Ni trưởng tích cực tham gia vào các công tác xã

* Trang 462 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh