LOGO VNBET
PHÀM LỆ

Cuốn Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh nhằm mục đích ghi lại quá trình hình thành và phát triển của dòng Lâm Tế Chúc Thánh trong thời gian 300 năm qua. Đây cũng chỉ là bước khởi đầu để những công trình về sau được chu đáo và hoàn thiện hơn. Nhằm giúp người đọc tiện theo dõi, người viết xin tạm chia thành các chương như sau:
– Chương mở đầu: Phần dẫn nhập
– Chương I: Chánh truyền Trực hệ
– Chương II: Thiền sư Minh Hải–Pháp Bảo và quá trình hình thành thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh
– Chương III: Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại các tỉnh miền Trung
– Chương IV: Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại các tỉnh miền Nam, Cao Nguyên và Hải Ngoại
– Chương V: Phần kết luận
Trong chương III và IV, phần giới thiệu về lịch sử môn phái của các tỉnh thành, chúng tôi chỉ giới thiệu 12 tỉnh thành tiêu biểu có sự truyền thừa sâu rộng của môn phái. Còn một số tỉnh khác từ Quảng Trị trở ra cũng như các tỉnh miền Tây, sự truyền thừa chưa sâu rộng, cũng như sự nghiên cứu của chúng tôi còn giới hạn nên chưa đưa vào đây, chúng tôi sẽ bổ túc trong lần tái bản sau này.
Về sự truyền thừa của chư Ni, chúng tôi chỉ ghi chép các tỉnh chính: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Nha Trang và thành phố Sài–gòn. Bởi lẽ những tỉnh này có nhiều bậc tôn túc Ni trong môn phái đóng góp không ít công sức trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam và sự phát triển của tông môn cũng như Ni bộ.

* Trang 21 *
device

Trong mỗi tỉnh, chúng tôi giới thiệu các vị Danh tăng tiêu biểu và thứ tự được sắp theo năm viên tịch. Hoặc những vị còn sống thì chúng tôi để sau cùng.
Thông thường, mỗi vị tôn túc đều có đầy đủ 3 tên: pháp danh, pháp tự, pháp hiệu. Giữa các tên ấy, chúng tôi làm dấu gạch ngang (–) để tiện phân biệt.
Trong biểu đồ truyền thừa, vì điều kiện có hạn của khổ sách nên chúng tôi chỉ ghi lại sự truyền thừa của các vị tiêu biểu (những vị đã chính thức trú trì và có đệ tử) và chỉ ghi đến đời 44 tức là 10 đời kể từ ngài Minh Hải đến các vị có pháp danh chữ CHÚC để độc giả được nắm bắt quá trình phát triển của dòng thiền Chúc Thánh trong 3 thế kỷ qua.
Trong tập sách này, chúng tôi có viết tắt một số danh xưng của các thời kỳ Giáo hội. Xin ghi đây để độc giả tiện theo dõi:
– GHTG: Giáo hội Tăng Già.
– GHPGVNTN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
– GHCSM: Giáo hội Cổ Sơn Môn.
– GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Tuổi thọ của chư tôn đức được tính theo cách tính truyền thống phương Đông (lấy năm tịch trừ năm sinh + 1)
Tuy rằng đã trải qua thời gian dài nghiên cứu, nhưng với một khoảng thời gian dài 3 thế kỷ cũng như sự truyền thừa khắp các tỉnh thành, nên chúng tôi không sao tránh khỏi những sự khiếm khuyết sơ sót. Ngưỡng mong chư vị tôn đức, quý thiện hữu tri thức hoan hỷ kiểu chính để lần tái bản được hoàn thiện hơn.

* Trang 22 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh