LOGO VNBET
TIẾT 2
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA
Vào năm Mậu Dần (1698), dinh Trấn Biên được thành lập do chủ trương của chúa Nguyễn Phúc Chu và mảnh đất Bình Dương cũng được hình thành trong giai đoạn đó.
Bước chân người Việt đi đến đâu là chùa Việt mọc lên đến đó. Các ngôi chùa như: chùa núi Châu Thới, chùa Hưng Long, chùa Hội Khánh v.v... lần lượt được thành lập để hướng đạo tinh thần cho những cư dân từ các tỉnh miền Trung vào an cư lạc nghiệp trên bước đường Nam tiến.
Vào năm Quý Tỵ (1773), hai vị thiền sư Toàn Hiệu–Gia Linh và Gia Tiền đến huyện Thuận An lập chùa Thiên Tôn. Đến năm Kỷ Hợi (1839), thiền sư Toàn Tánh–Chánh Đắc đến kế thừa trú trì chùa Hội Khánh sau khi tổ Chân Kính–Minh Huệ (1741–1839) viên tịch. Cả ba vị thiền sư đều đệ tử của tổ Pháp Nhân–Thiên Trường tại chùa Tập Phước, Gia Định, truyền thừa đời thứ 37 tông Lâm Tế Chúc Thánh.
Sau khi đến hoằng pháp tại Bình Dương, cả 3 vị nỗ lực hành đạo nên tông môn Chúc Thánh tại đây ngày càng phát triển. Đặc biệt, Hòa thượng Toàn Tánh–Chánh Đắc là người có công rất lớn trong việc phát triển tông môn tại đây. Từ Hội Khánh, Ngài đã đào tạo được một số vị Danh tăng kế thừa sự nghiệp thầy tổ và rạng rỡ tông phong như: Hòa thượng Chương Đắc–Trí Tập (1817–1884) trú trì chùa Hội Khánh; Chương Lành–Nguyên Từ (1838–1892) trú trì chùa Bửu Nghiêm; Chương Nhân–Thiện Đức (…?–….?) trú trì chùa Hội Sơn; Chương Tâm–Phước Thường (1832–1904) trú trì chùa Tập Phước v.v...
Từ hai Tổ đình Hội Khánh và Thiên Tôn, các thế hệ Tăng nhân kế thừa tiếp tục xiển dương chánh pháp và phát triển tông môn. Đến đời 39 có các vị Danh tăng như ngài Ấn Thành–Từ

* Trang 466 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh