LOGO VNBET
TIẾT 3
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
 
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA
Quảng Ngãi là tỉnh tiếp giáp với Quảng Nam nên sớm đón nhận những Thiền sư của dòng Lâm Tế Chúc Thánh đến hoằng hóa. Hai vị đệ tử tổ Minh Hải đến Quảng Ngãi đầu tiên là ngài Thiệt Úy–Chánh Thành–Khánh Vân khai sơn chùa Thiên Phước – đệ nhị Tổ sư Tổ đình Thiên Ấn và ngài Thiệt Uyên–Chánh Thông–Chí Bảo khai sơn chùa Bảo Lâm(35). Sau đó, ngài Khánh Vân lên kế thế trú trì chùa Thiên Ấn khi Tổ khai sơn là ngài Phật Bảo–Pháp Hóa viên tịch. Từ đó, Thiên Ấn truyền thừa theo bài kệ của tổ Minh Hải và trở thành Tổ đình của môn phái Chúc Thánh tại Quảng Ngãi.
Kế đó, có các ngài thuộc tông môn ra khai sơn, trú trì các chùa như: Đời 36 có ngài Pháp Ấn–Quảng Độ (1739–1811) trú trì chùa Viên Tôn tại Bình Sơn, (nay là chùa Diệu Giác); đời 37 có ngài Toàn Chiếu–Bảo Ấn (1785–1866) khai sơn chùa Viên Quang, Bình Sơn; các hàng đệ tử, pháp tôn của các Ngài lần lượt khai sơn các chùa như: Đời 38 có ngài Chương Trang–Quảng Chấn (….?–1898) khai sơn chùa Phước Quang, Quảng Ngãi; đời 39 có ngài Ấn Tham–Hoằng Phúc (…?–1916) khai sơn chùa Quang Lộc; ngài Ấn Kim–Hoằng Tịnh (1872–1932) trùng kiến chùa Phước Quang; ngài
 

(35) Từ trước đến nay, chư vị tôn túc cho rằng ngài Thiệt Uyên-Chánh Thông-Chí Bảo khai sơn chùa Bảo Lâm tại Quảng Ngãi. Tuy nhiên trên thực tế khảo sát và theo lời Thượng tọa Thích Hạnh Trình, trú trì chùa Bửu Linh thì tại huyện Sơn Tịnh trước đây có chùa Bảo Lâm nhưng do dân làng thành lập. Đến đời Hòa thượng Thích Huyền Tế trú trì, Ngài cho dời chùa về phường Lê Hồng Phong, thị xã Quảng Ngãi và đổi tên lại là Bửu Linh. Đồng thời, căn cứ vào cuốn kinh A Di Đà Sớ Sao khắc in năm Cảnh Hưng thứ 27, Đinh Hợi (1767) do Tỳ-kheo Chí Bảo đứng tên ghi địa điểm chùa Bảo Lâm thuộc Lạc Câu xứ. Mà Lạc Câu xứ là địa danh xưa của vùng đất Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ngày nay. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng chùa Bảo Lâm do Hòa thượng Chí Bảo khai sơn thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam chứ không phải Quảng Ngãi như lời chư sơn truyền khẩu.
 

* Trang 225 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh