LOGO VNBET
TIẾT 5
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
TẠI TỈNH PHÚ YÊN
 
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA
Từ xưa đến nay trong dân gian thường truyền tụng những câu ca dao: “Quan Quảng Ngãi, Sãi Phú Yên” hoặc là: “Huế dòng quan, Bắc dòng vua, Bình Định hát bội, thầy chùa Phú Yên”. Điều này đã khẳng định, tại đất Phú Yên Phật giáo rất hưng thịnh và đã sản sinh rất nhiều vị Cao tăng đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo tại nước nhà.
Vào thế kỷ XVII tại mảnh đất này đã cống hiến cho Phật giáo Việt Nam một thiền sư lỗi lạc, khai sáng một dòng thiền mang đậm tính Việt Nam, đó là thiền sư Thiệt Diệu–Liễu Quán với phái thiền Lâm Tế Liễu Quán. Trong những ngày đầu hình thành, Phật giáo Phú Yên phát triển với cả 3 dòng thiền, tuy nhiên cho đến nay phần lớn chư Tăng truyền thừa với hai dòng kệ: Lâm Tế Liễu Quán và Lâm Tế Chúc Thánh.
Theo sự truyền khẩu của chư tôn đức tại tỉnh Phú Yên thì thiền sư Thiệt Lãm–Chí Kiên là đệ tử của tổ Minh Hải–Pháp Bảo vào khai sơn chùa Thiên Hưng. Tuy nhiên sự truyền thừa của tổ Thiệt Lãm–Chí Kiên cho tới nay không còn, có thể Tổ không có đệ tử kế thừa hoặc bị thất lạc qua các cuộc chiến tranh của dân tộc. Đến giữa thế kỷ XVIII thiền sư Pháp Chuyên–Diệu Nghiêm từ Quảng Nam vào hoằng hóa kiến lập chùa Từ Quang trên núi Bạch Thạch, từ đó dòng thiền Chúc Thánh mới thực sự bén rễ và phát triển mạnh tại tỉnh Phú Yên. Từ Tổ đình Từ Quang, các đệ tử của tổ Pháp Chuyên ra khai sơn và trú trì các chùa như: Toàn Thể–Vi Lương–Linh Nguyên (1765–1844), kế thế trú trì chùa Từ Quang và khai sơn chùa Long Tường tại Bình Định; Toàn Nhật–Vi Bảo–Quang Đài (1757–1834), trú trì chùa Viên Quang; Toàn Đức–Vi Cần–Thiệu Long (1763–1847), khai sơn chùa Khánh Sơn; Toàn Nghĩa–Vi Hội–Chơn Thường (1764–1839)(58) khai sơn chùa
 

(58) Niên đại Năm sinh – tịch của ngài Toàn Nghĩa-Vi Hội-Chơn Thường được ghi trên Long vị thờ tại chùa Thọ Vân Thượng Tiên, thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa.
 

* Trang 331 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh