LOGO VNBET
TIẾT 7
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
TẠI TỈNH NINH THUẬN
 
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA
Những năm cuối thế kỷ XVIII, vùng đất Tam Phan (Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết) được sáp nhập vào nước Đại Việt gọi là phủ Bình Thuận, thuộc xứ Quảng Nam. Từ đó, theo dòng người Nam tiến định cư, những ngôi chùa được xây dựng lên đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân nơi đây.
Vào năm Kỷ Dậu (1789), chùa Thiền Lâm được tổ Liễu Minh–Đức Tạng khai sáng tại thôn Đắc Nhơn. Từ đó, các ngôi chùa lần lần được kiến tạo, nhưng đa phần truyền thừa theo dòng kệ của tổ Nguyên Thiều và tổ Liễu Quán.
Vào những thập niên 30–40 của thế kỷ XX, chúng ta mới thấy có sự truyền thừa của dòng Chúc Thánh tại tỉnh này. Đó là Hòa thượng Chơn Cảnh–Trí Thắng (1891 – 1975) khai sơn chùa Thiên Hưng và Chơn Tâm–Viên Minh (1888–1962) khai sơn chùa Sùng Đức, cả hai vị đều thuộc đời 40 tông Lâm Tế Chúc Thánh. Cùng thời gian đó, Hòa thượng Thích Xuân Quang(67) từ Phú Yên vào lập chùa Linh Sơn tại phường Đô Vinh, thị xã Tháp Chàm ngày nay. Hòa thượng Thích Xuân Quang pháp danh Thị Ý, tự Hạnh Chỉ, nối pháp đời 42 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Hòa thượng trú trì chùa Liên Trì, Phú Yên và vào Ninh Thuận hoằng hóa trong một thời gian ngắn rồi về lại quê nhà. Tuy nhiên, nơi đây Hòa thượng đã có đệ tử kế thừa là Hòa thượng Thích Đồng Tâm, tự Thông Thí, hiệu Viên Thông.
Từ đó, tông môn Chúc Thánh tại tỉnh Ninh Thuận ngày càng phát triển, nhưng đa phần chư Tăng xuất thân từ chùa Thiền Lâm và chùa Thiên Hưng.
 

(67) Sau này, Hòa thượng Thích Xuân Quang thoát ly hoạt động cách mạng, tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và đổi tên lại là Thích Hưng Từ.
 

* Trang 397 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh