LOGO VNBET
Tổ Thứ 67
Đời Thứ 30 Tông Lâm Tế
Thiền sư MẬT VÂN – VIÊN NGỘ

(1566 – 1642)
Sư sinh năm Bính Dần (1566), niên hiệu Long Khánh năm đầu đời vua Minh Mục Tông tại Nghi Hưng (nay là Giang Tô), Trung Quốc. Sư còn có tên Giác Sơ, hiệu Viên Ngộ.
Vốn có chủng tử nhiều đời nên từ năm 8 tuổi Sư đã biết niệm danh hiệu Phật. Năm 29 tuổi, Sư theo Huyễn Hữu–Chánh Truyền xuất gia tại Long Trì. Sau đó Sư theo Bổn sư lên kinh đô thuyết pháp, nhân đi qua đỉnh núi Đồng Quan vì vô ý trợt té mà đột nhiên tỉnh ngộ.
Ngày mồng 3 tháng 2 năm Tân Hợi (1611), niên hiệu Vạn Lịch thứ 39 triều vua Minh Thần Tông, Sư được tổ Chánh Truyền phú chúc y bát kế thừa Tổ nghiệp. Lúc bấy giờ Sư vừa tròn 46 tuổi. Sau đó, Sư đi du phương các danh sơn như Cửu Hoa sơn, Phổ Đà sơn v.v... khắp cả một vùng Ngô Việt.
Năm Đinh Tỵ (1617), niên hiệu Vạn Lịch thứ 45, Sư kế nghiệp trú trì chùa Long Trì, rồi lần lượt trụ các chùa Thông Huyền, Kim Túc, Hoàng Bá, Thiên Đồng. Sư từng trụ 6 đạo tràng lớn, thuyết pháp suốt 30 năm khiến cho tông Lâm Tế ngày càng hưng thịnh. Người quy y theo Sư số đông vô lượng, hàng xuất gia đắc pháp có đến 12 người như: Phí Ẩn–Thông Dung (1539–1661), Phù Thạch–Thông Hiền (1593–1667), Lâm Dã–Thông Kỳ (1595–1652), Triều Tông–Thông Nhẫn (1604–1648), Thạch Xa–Thông Thừa (1593–1638), Trượng Tuyết–Thông Túy (1610–1695), Thạch Kỳ–Thông Vân (1594–1663), Vạn Như–Thông Vi (1594–1657), Tam Phong–Pháp Tạng (1573–1635), Phá Sơn–Hải Minh (1597–1666), Cổ Nam–Thông Môn (1599–1671), Hoằng Giác–Thông Thiên tức Mộc Trần–Đạo Mân (1596–1674) v.v... đều trú trì những ngôi chùa nổi tiếng.

* Trang 91 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh