LOGO VNBET
hội từ thiện, giúp đỡ người nghèo để xoa dịu nỗi đau của chúng sanh do thiên tai gây ra. Một hành giả vẫn tiếp tục cuộc lữ hành, đúng với tâm nguyện của bậc xuất trần nên Ni trưởng nhận thêm ngôi chùa Vạn Phước ở Bình Trị Đông tại quận 6, Tp. HCM để Ni chúng có nơi cư trú an tâm tu học.
Từ giữa thập niên 80, nhiều mùa An cư Kết hạ, Ni trưởng liên tục làm Hóa chủ, Thiền chủ, Cố vấn cho Ni giới quận Thủ Đức.
Khi thân tứ đại theo duyên tăng giảm, Ni trưởng biết mình không còn trụ thế bao lâu nữa nên gọi đồ chúng dạy rằng: “Các vị phải sống đời trong sạch, giữ giới hạnh cho thanh tịnh, tinh tấn tu hành, hiến trọn đời mình cho đạo pháp và chúng sanh”.
Ni trưởng đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 4 giờ 50 phút, ngày mồng 6 tháng 3 năm Ất Hợi (5/4/1995), trụ thế 87 năm, 45 hạ lạp.
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA
Kể từ khi Phật giáo có mặt tại Gia Định, dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh cũng có mặt góp phần vào sự phát triển Phật giáo tại mảnh đất này. Tuy nhiên, cho đến đầu thế kỷ XX, dòng Lâm Tế Chúc Thánh phát triển nở rộ khắp các quận huyện Sài–gòn. Công đức ấy cũng nhờ phần lớn các vị Danh tăng từ các tỉnh miền Trung vào hoằng pháp.
Trước thời chấn hưng Phật giáo, chư vị tôn túc còn giữ theo nề nếp tông môn, cho theo bài kệ của Tổ sư Minh Hải–Pháp Bảo. Kể từ khi phong trào chấn hưng Phật giáo, các Ngài có khuynh hướng mới là muốn dung hòa các tông môn hệ phái nên bỏ dần và khi quy y đệ tử thì thường cho theo cách “nam Thiện nữ Diệu” hoặc “nam Minh nữ Diệu”.
Hiện nay, tại Sài–gòn đã truyền xuống đến chữ Chúc và chữ Thánh, nghĩa là đã xuống đến đời 44 và 45. Tuy nhiên, bên Ni bộ có một số vị muốn tránh chữ THÁNH nên cho trại qua chữ THÀNH.

 

* Trang 463 *
device

* Trang 464 *
device

* Trang 465 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh