LOGO VNBET
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN1
Tỷ-kheo Thích Minh Châu
 
Kính thưa toàn thể Phật tử và thân hữu Vạn Hạnh,
Chư Tăng và toàn thể Phật tử thân hữu Thiền viện Vạn Hạnh vừa trang trọng tiến hành khóa lễ kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2556 và lắng nghe Thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tặng chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Nay, thay mặt chư Tăng Thiền viện Vạn Hạnh, chúng tôi xin có đôi lời kính gởi đến quý vị, nhân kỷ niệm Đản sinh của đấng Từ phụ.
Kính thưa quý vị,

1 Đạo từ của HT. Viện chủ nhân Đại lễ Phật đản PL. 2556 tổ chức tại Thiền viện Vạn Hạnh.

* Trang 57 *
device

Người con Phật chúng ta thật may mắn có được một bậc Đạo sư mà cuộc đời và sự nghiệp đã gắn liền với lịch sử nhân loại, được cả nhân loại biết đến với tất cả lòng quý kính và ngưỡng mộ, xem như một nhân vật lịch sử có trí tuệ siêu việt và đức từ bi rộng lớn không ai sánh bằng. Đó chính là Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni ra đời ở Ấn Độ thế kỷ thứ sau trước Tây lịch, người mà Liên Hiệp Quốc đã quyết định tổ chức Đại lễ Vesak hàng năm nhằm tưởng nhớ và tôn vinh Ngài, và hôm nay chúng ta cũng tiến hành Đại lễ tưởng niệm sự kiện Đản sinh của Ngài.
Người con Phật chúng ta cũng hết sức may mắn có được một bậc Đạo sư mà giáo pháp của Ngài quá toàn bích và toàn mỹ đến độ đã hơn 2.500 năm tồn tại giữa cuộc đời, giáo pháp ấy vẫn tỏ rõ giá trị thiết thực trong thế giới hiện đại, trong tư duy tiến bộ của loài người, mãi mái là nền tảng đạo lý vững chắc cho mọi người nỗ lực hướng thiện của con người và thế giới.
Phật tử Việt Nam chúng ta cũng thật may mắn được thừa kế truyền thống đạo pháp hiền thiện của chư Phật mà tổ tiên nhiều đời của chúng ta đã không ngừng nỗ lực tiếp thu, xây dựng trao truyền lại cho chúng ta. Chính đạo pháp ấy đã góp phần làm vẻ vang lịch sử Việt Nam và ngày nay đang phát huy tiếng nói đích thực cho vận mệnh hóa của dân

* Trang 58 *
device

tộc. Chính đạo pháp ấy đã giúp cho dân tộc Việt Nam đứng vững trước muôn vàn thử thách của lịch sử, khiến cho mọi con dân nước Việt, từ vua quan cho tới dân chúng, đều biết tu tâm dưỡng tánh, đều một lòng một dạ khiên quyết xây dựng và giữ vững mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc cũng như các di sản văn hóa tinh thần mà cha ông đã nỗ lực sáng tạo và tích lũy.
Kính thưa quý vị,
Kỷ niệm Đức Phật đản sanh cũng là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời cao quý của Ngài, hồi tưởng lại ân đức to lớn của Ngài trong sứ mạng thuyết pháp độ sinh và để nhắc nhở nhau cùng nỗ lực học tập và thực hành theo những gì mà Đức Bổn sư đã chỉ dạy.
Đức Phật đến với thế gian này vì hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời.Chình vì thế ngay sau khi giác ngộ, Ngài đã dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời mình để thuyết pháp độ sinh, không một phút giây ngừng nghỉ. Suốt 45 năm, Ngài đi khắp mọi nơi để thuyết giảng đạo lý giác ngộ cho hết thảy mọi người, không phân biệt giai cấp hay giới tính, không phân chia chủng tộc hay văn hóa, không tỵ hiềm quốc gia hay dân tộc. Đi đến đâu Ngài đều kêu gọi mọi người bỏ ác làm lành, sống tiết độ, chân thực, không gian dối, sống từ tâm và

* Trang 59 *
device

hòa bình. Suốt cuộc đời Ngài, Đức Phật sống gần gũi chan hòa với mọi người và tập trung làm sáng tỏ hai điều: khổ và sự diệt khổ.
Ngài nhắc nhở mọi người: Làm ác là khổ, từ bỏ làm ác là chấm dứt khổ; nói ác là khổ, từ bỏ nói ác là chấm dứt khổ; suy nghĩ ác là khổ, từ bỏ suy nghĩ ác là chấm dứt khổ. Tham dục là khổ, từ bỏ tham dục là chấm dứt khổ; sân hận là khổ, từ bỏ sân hận là chấm dứt khổ; si mê là khổ, từ bỏ si mê là châm dứt khổ. Ngài khuyên mọi người nỗ lực dứt bỏ điều ác, làm các hạnh lành để xây dựng đời sống an lạc cho mình và để khuyến khích người khác thực hiện nếp sống đạo đức an lạc. Ngài khuyên nhắc hàng đệ tử tại gia:
“Này các gia chủ, các người cần phải học tập như sau: Thánh đệ tử tự mình từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh. Tự mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục. Tự mình từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời hai lưỡi. Tự mình từ bỏ nói lời thô ác, khuyên khích người khác từ bỏ nói lời thô ác. Tự mình từ bỏ lời nói phù

* Trang 60 *
device

phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm. Tự mình từ bỏ tham tâm, khuyến khích người khác từ bỏ tham tâm. Tự mình từ bỏ sân tâm, khuyến khích người khác từ bỏ sân tâm. Tự mình từ bỏ tà kiến, khuyến khích người khác từ bỏ tà kiến”1.
Đối với hàng để tử xuất gia, Ngài khuyên nhắc họ phải tập trung tu học đạo lý giác ngộ để làm lợi lạc cho mình và đem lại lợi lạc cho người khác. Nói rõ hơn, Ngài nhắc nhở người xuất gia cần phải chuyên tâm tu dưỡng giới đức, tuệ đức, giải thoát và giải thoát tri kiến đức để hoàn thành mục đích tu học của mình và để giúp cho người khác hiểu rõ về lợi ích của đạo lý giác ngộ. Ngài nhấn mạnh:
“Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới hạnh và khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh;
Tự mình đầy đủ thiền định và khuyến khích người khác đầy đủ thiền định;
Tự mình đầy đủ trí tuệ và khuyến khích người khác đầy đủ trí tuệ;

1 Kinh Những người ở Veludvàra, Tương Ưng Bộ.

* Trang 61 *
device

Tự mình đầy đủ giải thoát và khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát;
Tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến và khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến.
Đầy đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người”1.
Kính thưa quý vị,
Đức Phật xuất hiện ở đời đã làm tất cả những gì cần thiết cho ước mong hạnh phúc và khát vọng giải thoát khổ đau của nhân thế. Ngài đến với cuộc đời, đem lại sự hiểu biết và niềm tin yêu về một lẽ sống giác ngộ cao thượng mà ở đó con người tự tìm thấy an lạc cho mình và sẵn sàng chia sẻ với mọi người khác về những gì khiến đưa đến an lạc.
 Hôm nay, chúng ta thành kính tưởng nhớ đến Ngài chính là để nhắc nhở nhau cùng nỗ lực hơn nữa, tinh tấn hơn nữa trong nếp sống đạo đức hướng thượng, nếp sống bỏ ác làm lành, nếp sống giác ngộ đầy trí tuệ và từ bi của người con Phật. Tất cả chúng ta tưởng nhớ đến Phật, nhớ đến ân đức của Ngài thì không gì hơn là khuyến khích nhau thực hiện cho

1 Kinh Hạnh phúc cho ai, Tăng Chi Bộ.

* Trang 62 *
device

thật tốt nếp sống đạo đức hướng thượng mà Ngài đã ân cần chỉ dạy cho chúng ta. Vì chỉ có thực hiện nếp sống như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là người con Phật, mới tôn kính Phật đúng pháp, mới quy kính Ngài đúng pháp và mới thể kính Ngài đúng pháp.
 Nhân dịp này, chúng tôi xin có lời tán thán chư Tăng và Phật tử Thiền viện Vạn Hạnh đã tinh tấn tu học theo lời Phật dạy và đã dành nhiều công sức cho việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2556 thật trang trọng, tạo nên một không khí trang nghiêm thanh thoát trong ngày đại lễ, mang lại cảm giác kính tín hân hoan cho nhiều người đến tham dự buổi lễ tại Thiền viện.
Kính nguyện đấng Đại giác Thế Tôn thùy từ chúng minh.
 Xin kính chúc toàn thể Phật tử và thân hữu Vạn Hạnh thân tâm thường an lạc.

* Trang 63 *
device

 
Pháp Vị