LOGO VNBET
PHÁP VỊ

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

THÍCH TÂM MINH
THÍCH TÂM CHƠN

Soạn tập
 
 
 
PHÁP VỊ
 
 
 
 


 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

LỜI GIỚI THIỆU

 
          “Pháp vị” (Dhammarasa) có nghĩa là vị của Phật pháp hay cảm giác thanh thản an lạc mà người ta nhận được khi có sự tiếp xúc học tập và thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Việc tu học pháp của Phật cũng tựa như việc ăn cơm uống nước mỗi ngày vậy, ngon hay dở, nóng hay lạnh, mỗi người đều có cảm thức được. Vì pháp của Phật là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.Giác hiểu ở đây là cảm nhận được, thưởng thức được, chứng nghiệm được vị an lạc giải thoát của Phật pháp.
          Đức Phật xác nhận: “Ví như, này Pahàràda, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật cũng chỉ có một vị là vị giải thoát”.

* Trang 5 *
device

          Thế nào là vị giải thoát? Có một Bà-la-môn đến hỏi Ngài:
“Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu?”
          Đức Phật dạy:
“Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị tham chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị tham chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là

* Trang 6 *
device

thiết thực thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
         Bị si làm cho mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị tham chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. Si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
         Pháp của Phật có công năng đoạn trừ tham-sân-si, giúp con người thoát khỏi tâm khổ, tâm ưu. Như vậy, với những ai bị trói buộc khổ não bởi tập khí tham-sân-si và mong muốn được tự do hẳn sẽ cảm thức được vị giải thoát an lạc trong mỗi lời dạy của bậc Chánh đẳng giác.
         Tuyển tập “Pháp vị” này bao gồm những bài thuyết trình của chúng tôi và các bài viết ngắn gọn của quý Thầy và quý Phật tử Thiền viện Vạn Hạnh trích từ Kinh tạng Pàli, phần lớn được đăng tải trên tạp chí Văn hóa Phật giáo, là một nỗ lực nhằm chia sẻ

* Trang 7 *
device

với mọi người cái hương vị giải thoát an lạc xuất phát từ những lời dạy thiết thực giản dị của Đức Phật.
         Chúng tôi có lời tán thán việc làm này của quý Thầy và quý Phật tử Thiền viện Vạn Hạnh. Xin giới thiệu tuyển tập này đến quý Phật tử và quý độc giả.
 
          Thiền viện Vạn Hạnh
          Mùa An cư PL. 2556
                     Viện chủ,
  Tỷ-kheo THÍCH MINH CHÂU

* Trang 8 *
device

 
Pháp Vị