LOGO VNBET
                                          RICHARD GARD
GỞI BÁC SĨ DAISETZ TEITARO SUZUKI

Qjii-san 1kính mến,
Biết bao người trên thế giới này kính trọng và nhớmãi
Đến  Bác như một nhà tư tưởng, nhà văn, người thầy, người sưu tập kinh sách, và người bạn. Tôi cũng vậy, mong muốn được cùng họ hôm nay tỏ lòng chân thành biết ơn Bác.
Là một nhà tư tưởng, trong những cuộc mạn đàm của chúng ta ở Nhật Bản, Hawaii, và nhất là o California, Bác đã khích lệ và hướng dẫn tôi không ngừng truy tìm những ý tưởng mới, và xem xét lại những cái cũ.[2]
Là một tác giả, Bác đã cho tôi đọc vô số tác phẩm và luận đề bằng Anh ngữ cũng như Nhật ngữ, đặc biệt về tư tưởng Đại thừa, phương pháp luận cua Thiền, và văn hóa Nhật Bản.
_________________________
1 Ojii-san : bá phụ hay thúc phụ. Tác giả thân mật gọi Suzuki bằng Bác. - ND
[1] Tác giả nói theo một thành ngữ Hán: ôn cố tri tân. - ND.
 

 
 

* Trang 289 *
device

Là người thầy, ở Ban Cao học Claremont Bác đã dạy tôi những kiến thức mới mẽ về thời đại Liêm Thương giúp tôi thực hiện luận án bác sĩ của mình.
Là người sưu tập kinh sách, Bác đã cho tôi xem thư viện của Bác ở Kyoto vào năm 1940, bây giờ đã được xây dựng thành nhà Matsugaoka Bunko ở Liêm Thương, đã khích lệ tôi phát triển bộ sưu tập chuyên đề về tư tưởng Á Đông và Phật giáo của riêng mình.
Và là một người bạn, từ năm 1939, đã nhiều lần ở nhiều nơi chốn khác nhau, Bác đã chia sẻ những hy vọng và thất vọng riêng tư cũng như những thành tựu trong lĩnh vực học thuật. Đáp lại, tôi đã vô cùng sung sướng được giúp thu xếp cuộc định cư lâu dài lần thứ hai của Bác ở Hoa Kỳ, thương lượng việc bổ nhiệm Bác ở Ban Cao học Claremont, làm người bảo lãnh Bác trên đất nước chúng tôi, và mời Bác lưu ngụ tại gia đình tôi ở Ontaraio, California, trong năm 1950.
Nhưng trên tất cả, tôi vẫn nghĩ về Bác trước hết là Ojii- san: tấm lòng từ ái đặc biệt của Bác đối với súc vật, nhất là mèo; Bác yêu thiên nhiên, nhất là hoa; và những nụ cười rộng mở trước tất cả mọi người, lạ cũng như quen.
Với Gasshõ[3]
Richard A. Gard
* *
 

[3] Tiếng Nhật trong nguyên bản: gassho: hiệp chưởng, chấp tay vái chào. - ND.
 
 

 

* Trang 290 *
device

 
Tưởng Niệm Daisetz Teitaro Suzuki